Inspiratie voor 't leven

De Speelvogel kleuter- en lagere school

Onze school is een kleine buurtschool waar iedereen zich goed en thuis voelt. We zijn een school waar zowel de directie als het schoolteam zeer dicht bij de kinderen staat. Ieder kind wordt gestimuleerd zijn talenten te ontplooien op zijn eigen tempo. Zoals onze naam doet vermoeden is er uiteraard ook nog tijd om te spelen en zich uit te leven. Een open dialoog met de ouders bevordert de samenwerking.

Sofie Daems, ses-leerrkacht in Stedelijk baisschool De Speelvogel

Als een kind zich niet goed voelt, kan het niet goed leren

Sofie Daems
  • Ses-leerkracht
Tanja Pintens, kleuterjuf in Stedelijk Basisschool De Speelvogel

Wij zoeken spelenderwijs naar de talenten van ieder kind

Tanja Pintens
  • Kleuterjuf
Liesbeth van hoeydonck, zorgcoördinator van de Stedelijk Bassischool De Speelvogel

Ik coördineer zorginitiatieven en organiseer overleg, ook met ouders

Liesbet Van Hoeydonck
  • Zorgcoördinator
Contact:
Schotensesteenweg 138
2100 Deurne
T:
03 324 53 58
Verantwoordelijke:
Claudia Roelants
Aantal klassen:

4 kleuterklassen
7 lagere schoolklassen

Voor- en naschoolse opvang:

Voorschools:
kleuterschool vanaf 7u00
lagere school vanaf 7u30

Naschools:
kleuterschool tot 18u00
lagere school tot 17u30

Woensdagnamiddag: tot 18u00

Lesuren:

8u45 tot 12u30
13u35 tot 15u30

Prijs opvang:

Voorschools maximum 1 uur:  € 0,75
Voorschools langer dan 1 uur:  € 1,00
Naschools maximum 1 uur: € 0,75
Naschools langer dan 1 uur: € 1,00
Middagtoezicht (12u25-13u25; zonder drank): € 0,50
Woensdagnamiddag eten (12u25-13u25; zonder drank): € 0,50
Woensdagnamiddag kort (12u25-16u30; zonder drank): € 3,00
Woensdagnamiddag lang (12u25-18u00; zonder drank): € 4,00

Woensdagmiddag + muziekschool/kunstacademie:
- Wie tussen 12u25 en 18u effectief in het toezicht van de school verblijft, betaalt de normale tarieven (zie hierboven: kort € 3,00 en lang € 4,00 )
- Wie tussen 12u25 en18u naar de academie gaat, maar voor of na deze periode nog in het toezicht van de school verblijft, betaalt de gewone tarieven 

Verlengde schooldag (huiswerk, sportinitiatie): € 0,75
(tarief per leerling, per beurt en per uur, met een minimum van 13 deelnemers)

 

Faciliteiten:

mooi ingerichte speelplaats - turnzaal - speelzaal voor de allerkleinsten - daguitstappen (zoo, culturele uitstappen) - weekverblijven - zwemlessen

Doorstroming van kleuter- naar lager onderwijs:

Kinderen ingeschreven in onze kleuterschool, kunnen automatisch doorstromen naar onze lagere school.