Crea 16

kleuterschool en lagere school

Onze kleuters gaan naar het eerste laarjaar

Dit moet je weten..
1

Beste ouders,

 

Wanneer je kind op 1 september naar de lagere school gaat, zal dit enkele praktische veranderingen met zich meebrengen. We willen jullie hier graag van op de hoogte brengen. Zo kunnen jullie goed voorbereid aan een nieuw hoofdstuk in het leven van je kind beginnen.

 

Vooreerst willen we jullie reeds bestaande initiatieven toelichten; dit zijn activiteiten die normaal gezien zouden plaats vinden maar omwille van de corona-maatregelen niet konden doorgaan. 

  • Bijwonen van een turnles bij meneer Benni.
  • Bijwonen van een activiteit met de leerkrachten van de 3 belangrijkste levensbeschouwelijke vakken (niet – confessionele zedenleer, rooms-katholieke godsdienst, islam).

 

Hoe ziet nu een week in de lagere school eruit ?

We beginnen de ochtend op de speelplaats. In de kleuterschool bracht je steeds je kleuter naar de klas. Vanaf 1 september mag je kind meespelen met de andere kinderen van de lagere school. De poorten openen om 08.30 uur. Als je een fiets bij hebt, wordt die achteraan in de fietsenstalling geplaatst. Op de speelplaats wordt er niet gefietst !

De leerkrachten zijn vanaf 08.30 uur in de leraarskamer aanwezig, als je een vraag hebt of hen wil spreken, vraag dan aan een leerkracht die toezicht houdt op de speelplaats om hen even te contacteren dan zal de juf of meester je graag te woord komen te staan.

Mama’s en papa’s mogen op de speelplaats een praatje blijven maken maar wanneer de eerste bel gaat om 08.45 uur hebben we graag dat er ruimte gemaakt wordt, zodat onze leerlingen naar hun vaste klasrij kunnen gaan en vlot naar de klas kunnen vertrekken.

De boekentassen worden op een vast rek geplaatst. Je zal merken dat de kleur van het rek overeenkomt met de kleur van de broodmand waar je kind ’s middags zijn/haar brooddoosje in zal leggen.

 

Wanneer de kinderen in de klas aankomen krijgen ze een lesje Nederlands, gevolgd door een lesje wiskunde. Wat er allemaal aan bod zal komen dat verneem je op het eerste oudercontact van begin september, daar wijden we nu even niet over uit.

Tussen twee lesjes heeft er een opwarmertje plaats of een bewegingstussendoortje. Je kind hoeft dus niet onmiddellijk 2 volledige lesuren stil te zitten aan het bankje. 

Deze banken staan trouwens bij het begin van de eerste klas per twee achter elkaar. Dit bevordert namelijk de aandacht. Na de kerstvakantie worden de bankjes in groepjes van 4 geplaatst. Tegen die tijd hebben de kinderen namelijk al geleerd om zich niet voortdurend te laten afleiden door andere klasgenootjes.

 

Tijdens de speeltijd, omstreeks 10.25 uur, hebben de kinderen een kwartiertje de tijd om fijn te spelen. Ze kunnen dan ook naar het toilet. Het toiletbezoek tijdens de lessen willen we zo minimaal mogelijk houden. Een gezonde knabbel (banaan, wortel, …) wordt van thuis meegebracht en wordt niet meer door de klasleerkrachten voorzien. Ook water mag in een drankbeker meegegeven worden. Koekjes worden bij voorkeur meegegeven in een koekjesdoosje duidelijk voorzien van een naam en enkel op woensdag ! Bij het eerste belsignaal begeven de kinderen zich weer naar hun klasrij waar ze netjes staan te wachten op de klasleerkracht die tegen het tweede belsignaal zich aan de klasrij bevindt.

 

Nadien wordt er weer een lesblok van 2x 50 minuten voorzien. In totaal krijgt je kind per week ongeveer 7 uur Nederlands, 6 uur wiskunde, 5 uur MMWT (wereldoriëntatie), 4 uur muzische vorming, 2 uur lichamelijke opvoeding en 2 uur levensbeschouwelijke vakken. Afhankelijk van de geplande activiteiten kan dit van week tot week wat verschillen.

Uiteraard vinden er ook projecten plaats (voorleesweek, jeugdboekenweek, gedichtendag, …)

 

Je kind krijgt alle nodige materialen van de school (potlood, lijmstift, …). We rekenen erop dat het met respect behandeld wordt. Een boekentas hoeft nog niet te groot te zijn. Wat moet erin passen : een A4-map, een brooddoos, een koekjesdoosje, een beker en gezond tussendoortje.

 

Wanneer de kinderen gaan turnen, kleden ze zich daar om. Een korte of lange turnbroek, een T-shirt naar keuze en een paar turnpantoffels, dat is het enige dat meegebracht wordt. Steek dit alles in een tasje. Uiteraard zet je op alle spullen duidelijk de naam van je kind. Turnpantoffels zien er al snel allemaal hetzelfde uit !

 

We zijn met heel wat kinderen in de lagere school, daarom eten we in twee beurten. Er zijn drie refters.  De kinderen wordt aangeleerd wanneer ze moeten gaan eten en waar ze moeten zitten. Tijdens het eten is er steeds een klasleerkracht uit dezelfde graad aanwezig. Je kind kan kiezen uit het drinken van water, melk of thee. Het is niet toegelaten om zelf andere dranken mee te brengen.

 

Wanneer we klaar zijn met het opeten van onze boterhammen, gaan we fijn buitenspelen. De kinderen krijgen allemaal ook een speelgoedkaartje dat ze kunnen gebruiken bij het ontlenen van speelgoed uit het speelgoedwinkeltje. Het kan ook gebruikt worden als ‘toegangskaart’ voor de leesrefter, de tekenrefter of de schaakrefter.  Wanneer je speelt met het speelgoed zoals het bedoeld is, krijg je nadien je kaartje terug. Opzettelijk iets stuk maken, op het dak gooien, … houdt in dat je die week je speelkaartje kwijt bent.

Zelf speelgoed meebrengen van thuis is ook toegelaten. We geven hier uiteraard de voorkeur aan materiaal waar op een constructieve manier mee gespeeld kan worden. Speelgoedgeweren mogen niet meegebracht worden !

 

Om 15.15 uur begint onze laatste speeltijd. Om 15.30 uur wachten de kinderen in hun klasrij samen met hun leerkracht van het laatste lesuur hun ouders, grootouders, op. Wanneer je dan wil kan je ook nog iets vragen of meedelen aan de juf/meester.

Kinderen die niet opgehaald zijn om 15.40 uur begeven zich naar de nabewaking. De kinderen van het eerste tot het derde leerjaar vormen een rij, de kinderen van de vierde tot de zesde klas doen daarnaast hetzelfde.

Wanneer je nadien je kind ophaalt, geef dan even een seintje aan de toezichters zodat ze ook weten dat je vertrekt. Het speelgoed uit de de speelgoedkar wordt netjes teruggelegd en niet mee naar huis genomen. Tijdens de nabewaking mag er ook gelezen of getekend worden. Bij slecht weer zitten we binnen in de refters (waar we ’s middags onze boterhammetjes hebben opgegeten).

 

Om de veertien dagen gaan we zwemmen. Ook dat is hetzelfde als in de kleuterschool. De kinderen worden in het zwembad opgedeeld in niveaugroepen en krijgen van de zweminstructeurs de nodige aanwijzingen om te leren zwemmen. We blijven gaan tot in het vierde leerjaar. 

 

Twee maal per week krijgen de kinderen les van een leerkracht ‘levensbeschouwelijke vakken’.  U moet als ouder ook een keuze maken voor uw kind. Daarvoor hebt u reeds de nodige papieren ingevuld. 

 

Misschien hebben jullie na het lezen van deze info nog vragen ? Aarzel dan zeker niet om ze te stellen. Spreek gerust de klasleerkrachten, de zorgcoördinator of de directeur aan ! 

 

maandag 22 juni 2020