kleuter- en lagere school

De Zwemschool

Liliane Rombouts, directeur van Stedelijke Basisschool De Zwemschool

Ook leerlingen van andere scholen in de buurt komen zwemmen in ons zwembad

Liliane Rombouts
  • Directeur
Joery, leerkracht van Stedelijk basisschool De Zwemschool

Het is vooral handig dat de kinderen zich niet hoeven te verplaatsen om te zwemmen

Joery Van De Vloet
  • Redder
  • Zweminstructeur
Els Jacobs, mama van Jorn, Bjoke en Jossip van Stedelijke Basisschool de Zwemschool

Deze school is een school met een hart

Els Jacobs
  • Ouder en zorgcoördinator

Maak kennis met onze klassen

Kleuterschool
Van 2,5 tot 6 jaar

Lagere school
Van 6 tot 12 jaar

Wij werken aan een nieuwe naam

Onze school krijgt een nieuwe naam!

Wij gaan dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

U hoort er nog van...

Vacature in de kijker

wervingsvacature directeur basisonderwijs

Als directeur vertaal je het pedagogisch project van de school en van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen in specifieke doelen op basis waarvan je de schoolactiviteiten plant, organiseert, coö...
Meer vacatures