Kleine Muze

kleuter- en lagere school

Kleine Muze

Troeven

  • Daltongericht onderwijs
  • Klasdoorbrekend werken
  • Buitenschoolse activiteiten
  • Kringgesprekken
  • Oudergroep
  • Automatische doorstroming naar de lagere school

‘Dalton’ betekent dat we de kinderen zelf keuzes leren maken in de klas

Claire Lormans
Leerkracht 1ste leerjaar
L1