Buitengewoon op maat

Buitengewoon op maat

Elk kind een eigen traject

Iedereen kan iets. Dat is het uitgangspunt van De Leerexpert. Als kinderen en jongeren meer nodig hebben dan het gewone onderwijs om zich te ontplooien, dan is buitengewoon onderwijs de oplossing. De Leerexpert is het buitengewoon onderwijs van het Stedelijk Onderwijs.

De Leerexpert werkt met een individueel (orthopedagogisch) handelingsplan. Dat betekent dat elke leerling een eigen traject volgt, aangepast aan zijn specifieke mogelijkheden en noden. Dit kan bijvoorbeeld door het leertempo aan te passen of steeds weer op zoek te gaan naar de meest geschikte aanpak. Zo garandeert De Leerexpert onderwijs op maat.

Tim Huygen, sportleerkracht in de LeerexpertOptimale integratie in de samenleving

Naast onderwijs biedt De Leerexpert ook opvoeding, verzorging en therapie - afhankelijk van de zorgvraag van de leerling. Het doel is de totale persoonlijkheid te ontwikkelen met een optimale integratie in de samenleving. De Leerexpert bereidt kinderen en jongeren voor op het maatschappelijke leven en de uitoefening van een beroep. Dat laatste kan al dan niet binnen het gewone arbeidscircuit zijn.

Onderwijs op maat vraagt om expertise

Dagelijks staan de medewerkers van De Leerexpert klaar om honderden leerlingen op maat te begeleiden. Daarvoor is expertise nodig. De Leerexpert maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de teams voortdurend te laten ontwikkelen. Het delen van expertise staat daarbij centraal. Net dat maakt De Leerexpert zo sterk. Want zo is elke medewerker een leerexpert.

Samenwerking met Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Heeft je kind een vraag, zit het ergens mee of heb je zelf een vraag? Neem dan contact op met het CLB-anker in de school. Dit anker behandelt je vraag of probleem in vertrouwen. Samen met de school zorgt het CLB ervoor dat elk kind zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Je kan ook op andere manieren contact opnemen met het CLB.

  • Mail: clb@so.antwerpen.be
  • Chat: elke woensdag tussen 13 en 17 uur (niet tijdens schoolvakanties) www.clbchat.be
  • Post: Stedelijk CLB Antwerpen | Lange Gasthuisstraat 24 | 2000 Antwerpen
  • Telefoon: 03 206 13 11, dagelijks van 8.30  tot 16.30 uur en op maandag tot 18 uur 
  • Fax: 03 206 13 16