Buitengewoon onderwijs op maat

Buitengewoon op maat

Elk kind een eigen traject

wordcloud van de pijlers van De Leerexpert

Iedereen kan iets. Dat is het uitgangspunt van De Leerexpert.
Als kinderen en jongeren meer nodig hebben dan het gewone onderwijs om zich te
ontplooien, dan is buitengewoon onderwijs de oplossing.
De Leerexpert is het buitengewoon onderwijs van het Stedelijk Onderwijs.

De Leerexpert werkt met een individueel (orthopedagogisch) handelingsplan.
Elke leerling volgt een traject, aangepast aan zijn specifieke mogelijkheden en noden.
Dit kan bijvoorbeeld door het leertempo aan te passen of steeds weer op zoek te gaan
naar de meest geschikte aanpak.Zo garandeert De Leerexpert onderwijs op maat.

Optimale integratie in de samenleving

Naast onderwijs biedt De Leerexpert ook opvoeding, verzorging en therapie - afhankelijk
van de zorgvraag van de leerling.Het doel is de totale persoonlijkheid te ontwikkelen
met een optimale integratie in de samenleving.

De Leerexpert bereidt kinderen en jongeren voor op het maatschappelijk leven en 
de uitoefening van een beroep. Dit kan al dan niet binnen het gewone arbeidscircuit zijn.

Onderwijs op maat vraagt om expertise

Dagelijks staan de medewerkers van De Leerexpert klaar om honderden leerlingen
op maat te begeleiden. Daarvoor is expertise nodig.

De Leerexpert maakt tijd, ruimte en middelen vrij om de teams voortdurend te laten ontwikkelen.
Expertise delen staat hierbij centraal, wat ons net zo sterk maakt: elke medewerker is een leerexpert.

Samenwerking met Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Heeft je kind een vraag, zit het ergens mee of heb je zelf een vraag?
Neem dan contact op met het CLB-anker in de school. 

Dit anker behandelt je vraag of probleem in vertrouwen en zorgt er samen met 
de school voor dat elk kind zijn kennis, talenten en vaardigheden kan ontwikkelen.

Je kan ook op andere manieren contact opnemen met het CLB.

  • Stedelijk CLB Antwerpen | Lange Gasthuisstraat 24 | 2000 Antwerpen
  • clb@so.antwerpen.be
  • T 03 206 13 11: dagelijks van 8.30  tot 16.30 uur, maandag tot 18 uur 
  • F 03 206 13 16
  • Chat: elke woensdag van 13 tot 17 uur (niet tijdens schoolvakanties)