Musica

kleuter- en lagere school

Thuiswerk

Thuiswerk

Beste ouders, 

Vermits de leerlingen door de Corona-crisis geen les kunnen krijgen op school, doen de leerkrachten er alles aan om alternatieve onderwijsvormen te organiseren. We stellen oefenpakketten samen die gericht zijn op herhaling en oefening, zodat de leerlingen hun basisvaardigheden kunnen blijven oefenen. 

Alle oefeningen worden via onze website gedeeld. U kan de thuiswerkpagina vinden via volgende link:https://www.stedelijkonderwijs.be/musica/thuiswerk
Voor kinderen die thuis niet over digitale middelen beschikken, voorzien we een oefenpakket. Ouders kunnen dit komen ophalen op het secretariaat van de school.

Vriendelijke groeten,

Sigrid Schallenberg

Directeur a.i.

Stedelijke basisschool Musica

03/201.51.20

maandag 16 maart 2020