Prins Dries

kleuter- en lagere (ballet)school

Schoolreglement

 

Ons schoolreglement is een aanvulling op het algemene schoolreglement van het kleuter- en lager onderwijs. Hier vind je het algemene schoolreglement van het kleuteronderwijs en van het lager onderwijs!

In het reglement van de school leggen we je uit hoe het allemaal bij ons werkt. We geven je er een antwoord op al je vragen over de rechten en plichten van jou of je kind. Deze afspraken maken een vlotte samenwerking mogelijk.

Kleuterschool

Voor de kleuterschool gebruiken wij een afsprakennota die de school zelf opgesteld heeft. Deze komt binnenkort terug online.

Lagere school

In de lagere school volgen wij het Algemene Schoolreglement van het Stedelijk Onderwijs. Je kan dit onderaan downloaden of online bekijken bij het klikken op de prent.

schoolregelement stedelijk onderwijs antwerpen