kleuter- en lagere school

leraar lager onderwijs eerste graad

Solliciteer tot:
1/07/2013

De stedelijke basisschool KOSMOS is een pas opgestarte school. KOSMOS bevindt zich in het midden van het Nachtegalenpark te Antwerpen.

Voor het schooljaar 2013-2014 verwachten we er kleuters en leerlingen voor het 1ste en 2de leerjaar.

De school ontpopt zich als een natuurschool. Back – to – basic, groen en gezond, duurzaamheid en ecologie zijn belangrijke waarden.

‘Kosmos’ staat voor ‘samen school maken’. Er wordt gestreefd naar een grote betrokkenheid van leerlingen, leerkrachten, ouders en andere participanten. De naam staat voor het bieden van onderwijs met een open en verkennende blik. Binnen een leefgroepenwerking vormen samen werken, spelen, creëren, ontdekken en leren de ‘groene’ draad …

Waar?

Kosmos
Gerard Legrellelaan 5
2020 ANTWERPEN 2

Wat doe je?

Je werkt voltijds. Je bent leerkracht van een gemengde groep 1ste en 2de leerjaar. Naast je klasopdracht bied je ondersteuning bij de ontwikkeling van deze opstartende school.

Wat verwachten we van je?

Vaardigheden en attitudes:

-          Stevige kennis van pedagogisch-didactische werkvormen

-          Uitgesproken interesse voor het leerplan WO

-          Kunnen samenwerken en beschikken over respectvolle

           communicatieve vaardigheden

-          Bereid zijn vernieuwend te werken

-          Creatief kunnen denken en werken

-          Bereid zijn zich breed in te zetten

-          Blijk geven van ondernemingszin en flexibiliteit

Kennis van werken met leefgroepen, muzikaal talent zijn pluspunten.

Wat zijn de sollicitatievoorwaarden?

Solliciteren kan enkel via jobsite.

Wat mag je van ons verwachten?

Wij bieden

-          Een boeiende werkomgeving in het groen

-          Een geëngageerd team waarbij eenieder voor meer gaat dan

           een nine-to-five job.

-          Een werk- en leeromgeving waar aandacht is voor ieders

           talenten en capaciteiten.

Meer info over deze vacature

E-mail: linda.avet@so.antwerpen.be
Tel: 0477 70 88 87