Stedelijk Lyceum Quellin

Studierichtingen - 2e en 3e graad

Talen en culturen
Studierichtingen als Latijn, Latijn-Wiskunde, Humane Wetenschappen

Wetenschappen en techniek
Studierichtingen als Wetenschappen, Wetenschappen-Wiskunde

OKAN
Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers

Wij werken met individuele leertrajecten voor onze leerlingen

Nathalie Peeters
Directeur
Nathalie Peeters, directeur van Leonardo Lyceum Quellinstraat

Alle leerlingen krijgen hier dezelfde kans, ook anderstaligen

Hamza De Bondt
5e jaar Humane Wetenschappen
Hazma De Bondt van Stedelijk Leonardo Lyceum Antwerpen Quellinstraat

Project in de kijker

In het kader van opMaat, de werking van het orkest van...
Leerlingen zitten aan een drumstel