Aan de Stroom

kleuter- en lagere school

Handige documenten

Hier vind je verschillende brieven die in de loop van het schooljaar ook meegegeven worden met de kinderen. Je kan ze hier altijd nalezen, opslaan op jouw computer of afdrukken.

Kinderen spelen basketbal Aan de Stroom

Voor de turnlesjes bij meneer Luk heeft je kind het volgende nodig:

  • een turnzakje     
  • turnpantoffels     
  • T-shirt en turnbroek / turnpak. 

Als je kind niet mee kan turnen, bezorg je een doktersbriefje aan meneer Luk.

We maken op school in de loop van het schooljaar foto’s en video-opnames van leerlingen tijdens verschillende activiteiten. Die gebruiken we bijvoorbeeld voor onze schoolwebsite en posters.
Door het schoolreglement te ondertekenen, geef je stilzwijgend toestemming om niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden te maken en te publiceren.
Voor gerichte foto’s hebben we volgens de privacywet uw expliciete toestemming nodig. Het gaat om geposeerde, individuele foto’s en geposeerde groeps- en klasfoto’s. Download het briefje onderaan deze pagina en geef het strookje ingevuld aan juf of meester.

naar huis school aan de stroom

Om je kind zo veilig mogelijk van en naar school te laten gaan, vragen wij je ons te melden of je kind

  • opgehaald wordt door een ouder of iemand anders,
  • alleen naar huis mag,
  • alleen naar huis mag met de fiets,
  • alleen naar huis mag met broers en zussen van de lagere school,
  • alleen naar huis mag met broers en zussen van de kleuterschool.

Dit kan je invullen op het briefje onderaan deze pagina en afgeven aan de juf of meester van je kind.

boterham school aan de stroom

Je kan je kind op school laten eten. Geef boterhammen mee. Je kan kiezen uit thee, melk of water als drank. Door het briefje onderaan in te vullen, weten wij als school ook hoeveel kinderen blijven eten en kunnen we zo voldoende drank voorzien voor iedereen.

soep school aan de stroom

Je kan je kleuter ook soep laten eten op school. Elke volledige schooldag zal er een andere groentesoep aangeboden worden.
Als je je kind wil laten genieten van een warm bordje soep, vul dan het strookje op het briefje onderaan in en geef het aan de juf of meester zodat wij genoeg soep kunnen bestellen.

 

kinderen in zwembad De Molen in vakantiestemming

In dit document onderaan deze pagina vind je alle vakantiedagen en pedagogische studiedagen van schooljaar 2017-2018.

mama's komen naar het babbelmoment

In dit overzicht dat je ook onderaan terugvindt, kan je de data met oudercontacten en rapporten lezen voor het schooljaar 2017-2018. Afspraken voor deze oudercontacten worden gemaakt met de klasleerkracht. Natuurlijk kan je ook telkens iemand van de levensbeschouwelijke vakken, turnen, de directie, de zorgcoördinator of een zorgleerkracht spreken.