Aan de Stroom

kleuter- en lagere school

Schoolafspraken Aan de Stroom

Hier vind je de praktische afspraken en uitleg bij onze schoolwerking. Dit reglement kan aangepast worden gedurende het schooljaar. (ks staat voor kleuterschool, ls voor lagere school).

Schooluren kleuterschool: 8u45-12u20 en 13u40-15u20.

Schooluren lagere school: 8u45-12u25 en 13u50-15u30.

Met vragen ben je altijd welkom bij de directeur.

1. Administratieve informatie

2. Afwezigheden (ls en leerplichtige kleuters)

3. Brengen en afhalen van kleuters

4. Foto’s

5. Gezondheid

6. Huistaken (ls)

7. Lichamelijke opvoeding (ks)

8. Lichamelijke opvoeding (ls)

9. Maandbrief

10. Maximumfactuur (ks)

11. Maximumfactuur (ls)

12. Opvang (ks)

13. Opvang (ls)

14. Oudercontact (ks)

15. Rapport & oudercontacten (ls)

16. Schoolteam

17. Te laat

18. Zorgondersteuning

19. Zwemmen

welkom op school aan de stroom

1. Administratieve informatie

Stedelijke basisschool “Aan de Stroom”

Willem Van Haechtlaan 66

2050 Antwerpen

T 03 291 17 40

F 03 291 17 49

E aandestroom@so.antwerpen.be

www.aandestroom.be

Directeur

Ingrid Clynhens

Inrichtende Macht – administratie

Stedelijk Onderwijs Antwerpen

Het Anker

Lamorinièrestraat 227

2018 Antwerpen

Schepen van Onderwijs

Jinnih Beels

Divisiedirecteur Basisonderwijs

Robert Scheltjens

CLB (Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding)

Gürsel Celiktas (anker “Aan de Stroom”)

Lange Gasthuisstraat 24

2000 Antwerpen

T 03 206 13 11

2. Afwezigheden (ls en leerplichtige kleuters)

• Als je weet dat je kind afwezig zal zijn, zeg je dit aan de juf of meester.

• Plan tandarts, oogarts,… buiten de schooluren.

• Telefoneer naar de school tussen 8 uur en 9 uur (03 291 17 40).

• Geef na elke afwezigheid een (dokters)briefje aan de juf of meester.

Zo is je kind in orde:

Bij ziekte:  voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen is een briefje van de ouders goed. Dit kan maar vier keer per schooljaar.

Vanaf de vijfde keer en voor ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen is altijd een briefje van de dokter nodig. In de week voor of na een vakantie moet je voor elke afwezigheid een doktersbriefje hebben.

Van rechtswege: feestdagen van de levensbeschouwing, bijwonen van een huwelijk of begrafenis,…

• Afwezigheden met toestemming van de directie.3. Brengen en afhalen van kleuters

Alleen de ouders zelf brengen en halen hun kleuters naar en van school. Dit is voor de veiligheid van uw kindje. Uitzonderingen kunnen, maar moeten eerst met de zorgcoördinator of directeur afgesproken worden.

4. Foto’s

De juf of meester maakt in de loop van het schooljaar foto's en video-opnamen van leerlingen tijdens verschillende activiteiten. Die gebruiken we voor onze schoolwerking en schoolwebsite.

5. Gezondheid

  • Fruit: elke voormiddag eten de kinderen een stuk fruit. Voor de kleuters vragen wij om het fruit in kleine stukjes te snijden en in een doosje te stoppen.
  • Woensdag = koekendag. Op deze dag mogen de leerlingen een koekje meenemen i.p.v. een stukje fruit.
  • Medicatie: als school mogen wij geen medicatie geven zonder doktersvoorschrift. 
  • Kledij: bij koud weer zijn dichte schoenen, sokken en een warme jas belangrijke kledingstukken, want ook bij koud weer gaan onze leerlingen regelmatig buiten spelen.

6. Huistaken (ls)

Huistaken en ‘te leren lessen’ dienen enkel om de aangeleerde leerstof in te oefenen. Ze staan altijd in de schoolagenda. Het is belangrijk dat je kind thuis rustig kan werken.

7. Lichamelijke opvoeding (ks)

Vanaf de derde kleuterklas hebben de leerlingen voor de turnlessen een turnzakje met turnpantoffels nodig. Zet overal de naam van je kindje in.

8. Lichamelijke opvoeding (ls)

Voor de lessen lichamelijke opvoeding hebben de leerlingen een turnzak met daarin een short, T-shirt en turnpantoffels nodig. Zet overal de naam van je kind op.

9. Maandbrief
De maandbrief geeft een overzicht van de activiteiten die gepland zijn voor de hele maand. Dit overzicht wordt maandelijks meegegeven met uw kind en kan je op deze site terugvinden in de kalender.

10. Maximumfactuur (ks)

​€45

11. Maximumfactuur (ls)

€ 90

12. Opvang (ks)

• Voorbewaking: 7u30–8u30           € 0,75 

• Middagbewaking: 12u20–14u00  € 0,50 (water)

                                                       € 0,75 (thee/melk)

• Nabewaking: 1uur €0,75, langer dan 1uur €1

Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de basisvoorwaarden voor kwaliteit die worden bepaald door de stad Antwerpen. Deze basisvoorwaarden gaan over een minimum opvangaanbod, veiligheid, maximum aantal kinderen per begeleider, inclusie, voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid. Meer informatie vindt u hierover op https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang.

Door het ondertekenen van dit schoolreglement/huishoudelijk reglement van de opvang, geeft u als ouder/voogd toestemming aan de school om de procedure voor niet-opgehaalde schoolkinderen toe te passen wanneer het kind niet op tijd wordt opgehaald in de opvang en er niet tijdig een geschikte oplossing kan gevonden worden. Uw kind wordt in dat geval overgebracht naar een locatie voor noodopvang. De school hangt  aan de schoolpoort uit naar welke locatie voor noodopvang uw kind wordt gebracht. Indien u deze informatie niet kan terugvinden, de school en/of opvangbegeleider niet te bereiken valt en u ongerust bent, kan u bellen naar het nummer 101. Geef aan de school door wie uw kind in noodsituaties mag komen ophalen, de noodopvang zal het kind enkel met deze personen laten meegaan. Deze persoon zal zich ook moeten legitimeren bij het ophalen van het kind. De eventuele kosten die verbonden zijn aan de procedure, vallen ten laste van de ouder/voogd.

Concrete afspraak: €5 per begonnen kwartier na het overschrijden van het sluitingsuur van de school.

Ouders krijgen elk jaar een fiscaal attest kinderopvang / attest belastingvermindering voor de betaalde opvangprestaties (voorbewaking, middagstudie, nabewaking en woensdagmiddagbewaking) voor kinderen tot 12 jaar.

13. Opvang (ls)

• Voorbewaking: 7u30–8u30             € 0,75 

• Middagbewaking: 12u25–13u50    € 0,50 (water)

                                                         € 0,75 (thee/melk)

• Nabewaking: 1 uur €0,75   langer dan 1uur €1

  • Woensdagnamiddag bewaking met drankje: vanaf - 16u30, deze bewaking gaat door in de kleuterafdeling.
  • tarieven: 12u35-14u00: €0,50 + €0,25 drankje, 12u35-16u30: €3 + €0,25 drankje

Onze school engageert zich om tegemoet te komen aan de basisvoorwaarden voor kwaliteit die worden bepaald door de stad Antwerpen. Deze basisvoorwaarden gaan over een minimum opvangaanbod, veiligheid, maximum aantal kinderen per begeleider, inclusie, voorwaarden voor opvangpersoneel en prijzenbeleid. Meer informatie vindt u hierover op https://www.antwerpen.be/binnenschoolseopvang.

Door het ondertekenen van dit schoolreglement/huishoudelijk reglement van de opvang, geeft u als ouder/voogd toestemming aan de school om de procedure voor niet-opgehaalde schoolkinderen toe te passen wanneer het kind niet op tijd wordt opgehaald in de opvang en er niet tijdig een geschikte oplossing kan gevonden worden. Uw kind wordt in dat geval overgebracht naar een locatie voor noodopvang. De school hangt  aan de schoolpoort uit naar welke locatie voor noodopvang uw kind wordt gebracht. Indien u deze informatie niet kan terugvinden, de school en/of opvangbegeleider niet te bereiken valt en u ongerust bent, kan u bellen naar het nummer 101. Geef aan de school door wie uw kind in noodsituaties mag komen ophalen, de noodopvang zal het kind enkel met deze personen laten meegaan. Deze persoon zal zich ook moeten legitimeren bij het ophalen van het kind. De eventuele kosten die verbonden zijn aan de procedure, vallen ten laste van de ouder/voogd.

Concrete afspraak: €5 per begonnen kwartier na het overschrijden van het sluitingsuur van de school.

Ouders krijgen elk jaar een fiscaal attest kinderopvang / attest belastingvermindering voor de betaalde opvangprestaties (voorbewaking, middagstudie, nabewaking en woensdagmiddagbewaking) voor kinderen tot 12 jaar.

14. Oudercontact (ks)

Kijk in de kalender op de site en op de maandbrieven.

15. Rapport & oudercontacten (ls)

Kijk in de kalender op de site en op de maandbrieven.

16. Schoolteam
Alle mensen die op onze school werken, vind je terug bij de knop 'Team' op deze site.

17. Te laat
Probeer niet te laat te komen op school. Als dit toch gebeurt, ga dan naar het secretariaat.

18. Zorgondersteuning
Onze school werkt samen het Stedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Als dit nodig is, geeft de school alle leerlingeninformatie door aan het CLB.

19. Zwemmen

De volgende klassen gaan zwemmen in zwembad Wezenberg: K3, L3 en L4. Geef je kind die dag een zwemzak met een grote en kleine handdoek en een badpak of aansluitende zwembroek mee.