Aan de Stroom

kleuter- en lagere school

Visie

DE GLOEILAMP
staat voor
licht, warmte, energie en kennis.

logo school aan de stroom

DE  STROOM
staat voor
bewegen, evolueren,
veranderen, vernieuwen, doorstromen
en natuurlijk de Schelde die dichtbij stroomt.
 

We willen dat kinderen het fijn vinden om naar onze school te komen.

Open school

Op onze school zitten vooral kinderen uit de buurt. Zij komen uit verschillende landen. De laatste jaren komen er meer kinderen bij ons op school die geen Nederlands praten. De leerlingen leren hiermee omgaan. Dat is een belangrijke troef in onze maatschappij. Er is bovendien respect voor elke godsdienst en geaardheid. We willen dat ouders zich ook welkom voelen op school.

We hebben een groot grasveld met allerlei speeltuigen waarop kinderen zich veilig kunnen uitleven. Onze klaslokalen zijn mooi en modern ingericht. Er zijn verschillende smartboards en overal is er internet zodat kinderen met nieuwe media leren werken.

(Bijna) Alles komt aan bod

Het schoolteam wil dat onze leerlingen positieve, kritische en gemotiveerde mensen worden. Dat ze interesse tonen in de wereld rondom. Dankzij bijvoorbeeld onze ‘Rots & Water’-training leren kinderen voor zichzelf opkomen. Ze worden hier weerbaar op een verantwoorde manier. De leerkracht of zorgcoördinator staat altijd klaar om hen op te vangen.

 • Leerlingenraad
  Aan De Stroom heeft ook een leerlingenraad. Hierin werken kinderen mee aan vernieuwing op de school. Zo bedachten ze bijvoorbeeld ‘Het speelgoedwinkeltje'. In elke klas houden de kinderen kringgesprekken waarin ze hun ideeën bespreken.
   
 • Actualiteit
  We behandelen heel wat actualiteit tijdens de lesuren. De oudere leerlingen volgen dagelijks 'Karrewiet'. Vanaf het derde leerjaar gaan alle leerlingen naar de bibliotheek. Voor de jongere kinderen is er de bibbus. Die brengt nieuwe boeken tot aan de school. We spelen ook in op de actualiteit. Zo organiseren we tijdsgebonden projecten, zoals bijvoorbeeld ‘de verkeersweek’.
   
 • Bijscholing
  De leerkrachten van Aan De Stroom gaan regelmatig op bijscholing. Op deze manier blijft het team fris. Hieruit zijn bijvoorbeeld ‘CLIM’, ‘Peperboekenhuisje’ en ‘hoeken- en contractwerk’ ontstaan.
   
 • Beweging
  Onze school besteedt veel aandacht aan sport, spel en beweging. Vanaf de derde kleuterklas tot en met het vierde leerjaar krijgen de kinderen zwemles. Wie daarna niet kan zwemmen, krijgt in de vijfde en zesde klas extra zwemlessen.

  Daarnaast krijgen al onze kinderen wekelijks twee uur lichamelijke opvoeding. De turnleerkracht werkt met de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar samen tijdens hun sportnamiddag. We gaan op klasuitstap naar de dag- en weekverblijven van het Stedelijk Onderwijs (www.klasopstap.be). Hiervoor gaan we steeds met onze bus of met het openbaar vervoer.

 • Cultuur
  Aan De Stroom brengt alle kinderen in contact met cultuur. We laten hen kennismaken met poppenkast, toneel- en muziekvoorstellingen en zelfs het museum. Voor wie wil, is er de 'Wondere Pluim'-schrijfwedstrijd.
  Onze agenda zit ook boordevol uitstappen naar bijvoorbeeld Technopolis, de Zoo, Hidrodoe en Planckendael. Na de schooluren kunnen de kinderen muziek- en tekenles volgen. Daarvoor werken we samen met de Academies van Berchem en Hoboken.

Zorg voor de leerlingen

Een intensieve opvolging van de leerlingen is belangrijk. Die opvolging maken we mogelijk dankzij regelmatige overlegmomenten en een kindvolgsysteem. Kinderen worden opgevolgd op het gebied van leerstof, op sociaal vlak en rond hun socio, emotioneel en motorisch vlak. Die opvolging gebeurt door de klasleerkracht, de directie, de zorgcoördinator, de SeS-leerkrachten, de A.N.-leerkracht, het CLB, de logopedist, de kinesist en de GON – begeleiding.

We betrekken de ouders erg nauw bij dit proces. Zij kunnen ook steeds bij het schoolteam terecht. Alle kinderen van de lagere school krijgen 5 keer per schooljaar een rapport mee. Hierin staat informatie over de vorderingen van het kind. Ouders zijn welkom om hierover te komen praten met elk teamlid van de school, op vastgelegde oudercontacten of op eigen vraag.

Contacten met onze ouders

Contact met ouders vinden we heel belangrijk. Ouders zijn op elk moment welkom met vragen.

Alle ouders halen hun kind(eren) op bij de leerkrachten in de klas of op de speelplaats. Zo leren we elkaar snel en beter kennen. Elke week is er ook een medewerker van het CLB op school aanwezig. De kinderen krijgen een 'maandbrief' mee in de boekentas. Hierop staan alle belangrijke mededelingen en uitstappen.

In de hal van de kleuterschool en de lagere school hangen prikborden met algemene info van de school, de schoolraad, de oudervereniging, de teken- en muziekschool. Ook via deze website hopen we veel ouders te bereiken.