Aan de Stroom

kleuter- en lagere school

Visie

DE GLOEILAMP
staat voor
licht, warmte, energie en kennis.
logo school aan de stroom
DE  STROOM
staat voor
bewegen, evolueren,
veranderen, vernieuwen, doorstromen
en natuurlijk de Schelde die dichtbij stroomt.
 

We willen dat kinderen het vooral fijn vinden om naar onze school te komen.

Open school

Op onze school gaan vooral kinderen uit de buurt naar school. Zij komen uit verschillende landen. De laatste jaren komen er meer kinderen die geen Nederlands praten. Onze leerlingen leren ermee omgaan, wat in onze maatschappij een belangrijke troef is. Wij zijn een school van het Stedelijk Onderwijs Antwerpen. Er is respect voor elke godsdienst en geaardheid. We willen dat ouders zich ook welkom voelen op school.
We hebben een groot grasveld met allerlei speeltuigen waarop kinderen zich veilig kunnen uitleven. Onze klaslokalen zijn mooi en modern ingericht. Er zijn verschillende smartboards en overal is er internet zodat kinderen met nieuwe media leren werken.

(Bijna) Alles komt aan bod

We willen dat onze leerlingen positieve, kritische en gemotiveerde mensen worden, die interesses hebben voor wat rond hen gebeurt. Dankzij o.m. Rots en Water leren kinderen voor zichzelf opkomen op een verantwoorde manier. Ze kunnen met een probleem altijd terecht bij hun leerkracht, bij de zorgcoördinator of bij iemand anders. We hebben een leerlingenraad op school. Kinderen kunnen zo meewerken aan vernieuwing op onze school. Het 'speelgoedwinkeltje' is zo ontstaan. In elke klas zijn er kringgesprekken waarin leerlingen hun ideeën kwijt kunnen.

Er wordt in de klassen aandacht besteed aan actualiteit. De oudere leerlingen volgen dagelijks 'Karrewiet'. Alle kinderen gaan vanaf het derde leerjaar naar de bibliotheek en de jongere kinderen hebben de bibbus die met boeken tot aan de school komt.  Door het organiseren van projecten, zoals bijvoorbeeld “de verkeersweek” in september wordt ook ingespeeld op de actualiteit.

Leerkrachten gaan ook regelmatig bijleren, zodat het hele schoolteam fris blijft. Het werken met “CLIM”, “Peperboekenhuisje” en “hoeken – en contractwerk” zijn hiervan enkele voorbeelden.

We besteden ook veel aandacht aan sport, spel en beweging. Vanaf de derde kleuterklas tot en met  het 4de leerjaar krijgen de kinderen zwemles. De kinderen die daarna niet kunnen zwemmen, gaan in klas 5 en 6 ook nog mee op zwemles. Iedereen krijgt per week 2 uurtjes lichamelijke opvoeding. De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar worden tijdens hun sportnamiddag begeleid door de turnleerkracht. Met een bus of het openbaar vervoer gaan onze klassen naar de dag – en weekverblijven van het Stedelijk Onderwijs (www.klasopstap.be).

We zorgen er ook voor dat onze kinderen kennismaken met cultuur: ze gaan onder andere naar poppenkast, toneel- en muziekvoorstellingen en bezoeken musea. Kinderen die willen, schrijven mee aan 'de Wondere Pluim' wedstrijd. Ook uitstappen naar o.a. Technopolis, de Zoo, Hidrodoe en Planckendael staan op het programma. In onze school kan je kind na de schooluren ook muziek- en tekenlessen volgen, gegeven door de Academies van Berchem en Hoboken.

Zorgen voor onze leerlingen

Een intensieve opvolging van de leerlingen is belangrijk! Regelmatige overlegmomenten en een kindvolgsysteem zorgen ervoor dat onze leerlingen sterk worden opgevolgd. Zowel op gebied van leerstof (o.a. ook huiswerk), op sociaal, op socio - emotioneel en motorisch vlak worden de leerlingen opgevolgd door hun klasleerkracht, de directie, de zorgcoördinator, de SeS-leerkrachten, de A.N.-leerkracht, het CLB, de logopedist, de kinesist en de GON – begeleiding. De ouders worden bij dit proces altijd nauw betrokken en kunnen steeds bij het schoolteam terecht. Alle kinderen van de lagere school krijgen 5x per schooljaar een rapport mee. Hierin staat informatie over de vorderingen van de kind(eren). Ouders zijn altijd welkom om hierover te komen praten met elk teamlid van de school, op vastgelegde oudercontacten of op eigen vraag.

Contacten met onze ouders

Contact met ouders vinden we heel belangrijk. Ouders zijn steeds welkom met vragen en/of probleempjes. Alle ouders halen hun kindje(s) op bij de leerkrachten zelf in de klas of op de speelplaats zodat we elkaar sneller en beter leren kennen. Elke week is er ook een medewerker van het CLB op school aanwezig. De kinderen krijgen een 'maandbrief' mee. Hierop staan alle belangrijke mededelingen en uitstappen. In de hal van de kleuterschool en de lagere school hangen prikborden met algemene info van de school, de schoolraad, de oudervereniging, de teken- en muziekschool. Het is onze wens dat de vernieuwde website (www.aandestroom.be) ook een belangrijk communicatiemiddel is.