Academie Berchem

beeldende kunsten

Onze academie

academie berchem

De Academie Berchem is een inspirerende thuishaven in een grootstad waar iedereen zich artistiek kan ontplooien.

 

Als Academie slaan we onze tentakels uit naar alles wat naar kunst, cultuur en educatie riekt! Regelmatig zal je de kans krijgen om deel te nemen aan uitstappen, tentoonstellingsbezoeken, lezingen, workshops of projecten georganiseerd i.s.m. verschillende culturele partners. Ook werken we heel nauw samen  met verschillende basisscholen in onze omgeving en de andere Academies van het Stedelijk Onderwijs.

Als student aan onze Academie verklaar je je akkoord met het schoolreglement. Dit kan je op papier bekomen via het secretariaat van de Academie, of kan je hier downloaden.