Academie Borgerhout

muziek - woord

Corona kanaal

corona banner

 

Corona update juni 2020

Beste leerlingen en ouders,

op 11 juni werd onverwacht een nieuwe Corona-versoepeling aangekondigd voor de academies vanaf 15 juni. Hierdoor mogen naast één-op-één lessen ook bepaalde groepslessen doorgaan.

Wij zijn heel enthousiast om terug meer leerlingen te mogen ontvangen. Jammer genoeg geldt dit nog niet voor elke groep omdat ons gebouw of de veiligheidsnormen dit nu niet toelaten.
Blaasorkesten en koren mogen bijvoorbeeld nog geen les krijgen.

Concreet betekent dit het volgende:

In de week van 15 tot 21 juni passen we ons gebouw en de organisatie van de lessen opnieuw maximaal aan conform de veiligheidsnormen.
In de loop van diezelfde week informeren we jullie over welke groepslessen kunnen doorgaan.

We weten nu al dat we gezien de bijzondere omstandigheden helaas niet meer iedereen voor de zomervakantie in onze academie kunnen ontvangen.
Intussen gaan alle reeds geplande lessen verder door, tenzij anders afgesproken met je leraar.

Heb je nog vragen?
Mail dan naar: info@academieborgerhout.be 

Hartelijke groeten,
Het academieteam