Academie Borgerhout

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Kortingen 2024 - 2025

Schooljaar 2024 - 2025

Je krijgt korting als je

 • in 1 van de categorieën hieronder valt op het moment van inschrijving
 • de verplichte documenten op tijd binnenbrengt met een datum die binnen de inschrijvingsperiode valt (01 juni – 30 september)

Breng je documenten binnen op het secretariaat vóór 1 oktober 2024.
Ben je te laat? Dan betaal je het volledige tarief.

Hoe gebruik je de tabel?

 • Zoek in kolom 1 (‘Voorwaarden’) bij welke groep je hoort.
 • Kijk daarnaast in kolom 2 (‘Wat breng je mee naar het secretariaat?’) wat je moet meebrengen voor jouw groep.
 • Staat er ‘of’? Dan moet je maar 1 van de documenten binnenbrengen. Anders moet je alle documenten binnenbrengen.
 • Niet zeker? Kom naar het secretariaat of bel ons op.

Ben je een persoon ten laste?

Dan moet je naast de documenten in de tabel hieronder ook nog extra documenten binnenbrengen.

 • Ben je ten laste van iemand anders uit je gezin? Breng een attest van gezinssamenstelling van je gemeente binnen. Je kan dit ook online aanvragen
 • Ben je ten laste van je partner? Breng een attest van gezinssamenstelling (gemeente) én een attest van de mutualiteit binnen waarop vermeld staat dat je ten laste bent van je partner.

Voorwaarden

Wat breng je mee naar het secretariaat:

Je bent de 2de uit het gezin (1)

 • Je bent jonger dan 18 jaar.
 • Iemand uit je gezin(1) is al ingeschreven in een Academie.
 • Een bewijs van de inschrijving
  +
 • Een attest van gezinssamenstelling

Je doet 2 inschrijvingen voor 1 persoon

 • Je bent jonger dan 18 jaar.
 • Je combineert twee of meer domeinen (muziek, woord, dans of beeldende kunst).
 • Je krijgt korting vanaf je tweede inschrijving.
 • Een bewijs van de 1ste inschrijving

Je hebt een VT-statuut / Omnio-statuut en bent geen inwoner van stad Antwerpen of een Antwerps district

 • Je krijgt een verhoogde tegemoetkoming.
 • Een attest van de mutualiteit uitgereikt in 2023 op naam van de leerling

Je hebt een VT-statuut/kansentarief en bent inwoner van stad Antwerpen of een Antwerps district

 • Je krijgt een extra korting via Dienst Vrije Tijd van de stad Antwerpen. Je betaalt dan €20 (-18j) of €78 (+18j).
 • Deze korting is geldig voor maximaal 2 inschrijvingen per leerling voor leerlingen onder de 18 jaar. Leerlingen vanaf 18 jaar krijgen deze korting voor maximaal 1 inschrijving. 
 • A-kaart met kansentarief (een attest is niet geldig)
  Zijn je adresgegevens op je A-kaart nog niet up to date? Gelieve voor je inschrijving in de academie je A-kaart te laten actualiseren met je eID op één van de stedelijke A-kaartlocaties.

Je bent werkloos

 • Je krijgt een uitkering als volledig werkloze.
 • Je bent ingeschreven als werkzoekende.
  OF
 • Je bent ten laste van iemand die een uitkering krijgt.
 • Een attest van de VDAB voor het Deeltijds Kunstonderwijs.
  OF
 • Een attest van de RVA.

  Let op! Je krijgt geen korting met een attest van de vakbond.

Je ontvangt een OCMW (leefloon)

 • je krijgt een leefloon.
  OF
 • je bent ten laste van iemand die een leefloon of inkomensgarantie krijgt.
 • Mogelijkheid tot bijkomende korting via Vrije Tijd OCMW Antwerpen
 • Een attest van het OCMW
  OF
 • Een attest inkomensgarantie voor ouderen.
  OF
 • Een attest rentebijslag.
 • Woon je in Antwerpen Dan krijg je een bijkomende korting van de dienst Vrije Tijd OCMW Antwerpen. Je betaalt dan €20 (-18j) of €78 (+18j)

Mindervalide

 • Je bent mindervalide.
 • Je krijgt hiervoor een uitkering.
  OF
 • Je bent ten laste van iemand die dit krijgt.
 • Kinderen en jongeren:

- Een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Dit attest vermeldt 4 punten op het criterium ‘lichamelijke en psychische gevolgen van de handicap’
OF
- Een attest van de kinderbijslag of van Famifed. Op het attest staat duidelijk dat je meer kinderbijslag krijgt omdat je kind voor minstens 66% gehandicapt is.

 • Volwassenen:

- Een attest van de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid dat het recht aantoont op een tegemoetkoming (met vermelding van bedrag)
OF
- Een rekeninguittreksel van een betaling van je uitkering waaruit een tegemoetkoming aan personen met een handicap blijkt van de FOD SZ.
OF
- Een 'European Disability Card'.

Arbeidsongeschikt

 • Je bent minstens 66% arbeidsongeschikt
  OF
 • Je bent ten laste van iemand die dit is.
 • Een attest van de mutualiteit
  - met een geldigheidsperiode
  - met een graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%
  OF
 • Een attest van de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. Op het attest moet staan: ‘vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen’
  OF
 • Een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.

Tehuis / instelling

 • Je woont in een tehuis of medisch-pedagogische instelling.
 • Een verklaring van de directie van de instelling.

Vluchteling of beschermde

 • Je bent een erkend politiek vluchteling of subsidiair beschermde.
  OF
 • Je bent ten laste van iemand die dit is.
 • Een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister van de gemeente waar je verblijft.
  OF
 • Een identiteitsbewijs voor vreemdelingen.
  OF
 • Een attest van het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen. Bij nationaliteit moet ‘vluchteling’ vermeld staan.

 

(1) Een gezin is een groep van mensen die:

 • officieel samenwonen op hetzelfde adres;
 • samen het huishouden doen;
 • financieel of op een andere manier helpen in het huishouden

Je moet geen familie van elkaar zijn.
Ben je wél familie maar woon je niet op hetzelfde adres? Zoals bvb broers, zussen en kinderen van ouders die niet op hetzelfde adres wonen, dan kom je ook in aanmerking voor het verminderd tarief. Je moet dan volgende documenten binnen brengen:

 • kids-ID
 • vonnis van de rechbank
 • getuigschrift van gedeeld verblijf

Opgelet: De informatie hierboven volgt de wet. Als die verandert, proberen wij onze informatie zo snel mogelijk aan te passen.