Academie Borgerhout

muziek - woord

Missie en Visie

Missie en visie Academie Borgerhout

Missie

"Academie Borgerhout is een artistieke thuis voor muziek en woord. Met ons dynamisch team gaan we samen op zoek naar manieren om onze opleidingen muziek en woord boeiend, hedendaags en concreet te houden, in permanente voeling met het metier."

Visie

Wij werken aan
een artistieke ONTWIKKELING
door VERTROUWEN te geven
en VERANTWOORDELIJKHEID te (laten) nemen

We creëren en onderhouden een ontmoetingsplaats waar mensen zich thuis voelen en waar de kunstenaar welkom is. Het kernproces hierbij is de pedagogische en artistieke interactie tussen leraar en leerling.
We streven naar een open en reflectieve attitude, zowel bij de leerlingen als bij de leerkrachten.
We werken proces- en projectgericht waarbij hoge kwaliteit, zelfstandigheid en plezier onmisbaar zijn.
We geven muziek en woord een plaats binnen de hedendaagse context van onze diverse samenleving.
We hechten belang aan een nauwe samenwerking met andere culturele partners uit het district Borgerhout maar ook over de districts- en landsgrenzen heen via internationale uitwisselingsprojecten.
We blijven op zoek naar duurzame en vernieuwende werkvormen en zetten uitzonderlijke projecten voor leerlingen en leerkrachten op poten.
De positieve werksfeer verbindt ons creatief dynamisch team.
De K van DKO staat voor ons voor KUNDE en KUNST.