Academie Borgerhout

muziek - woord

Onze academie

optreden Academie Borgerhout in De Roma

 

 

Wij werken aan een artistieke ONTWIKKELING door VERTROUWEN te geven en VERANTWOORDELIJKHEID te (laten) nemen
 

Als leerling van onze Academie verklaar je je akkoord met het Academiereglement.
Dit kan je krijgen op het secretariaat of hier downloaden. 

Onze Academie hecht veel belang aan een goede samenwerking met culturele partners uit het district Borgerhout, maar ook over de districts- en landsgrenzen heen via internationale uitwisselingsprojecten.