Academie Borgerhout

muziek - woord

Schrijver - 15 tot 18 jaar

Schrijf je in

Over de opleiding

SCHRIJVER

Schrijver is een kortlopende studierichting die openstaat voor volwassenen en jongeren vanaf 15 jaar die graag (beter) willen leren schrijven onder de deskundige begeleiding van Yella Arnouts, Maarten Inghels, Jan Hardies en Yelena Schmitz. Iedereen mag zich aanbieden voor een intakegesprek en kan kiezen tussen de twee volgende trajecten:

Traject 1: Schrijven I 3 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I Met intakegesprek en proefles.

Dit traject is een opleiding voor het schrijven van fictie waarin schrijfplezier centraal staat. Van spoken word tot gedicht, van column tot essay, van monoloog tot theaterstuk, van ultrakort verhaal tot … enzovoort. De opleiding richt zich tot mensen die graag schrijven en hun literaire vaardigheden willen bijspijkeren. 

In een groepje van ongeveer zes deelnemers is er voldoende ruimte voor individuele begeleiding. In de samenkomsten is er ruimte voor feedback op elkaars tekstmateriaal en fragmenten uit de wereldliteratuur ter illustratie van hoe auteurs bepaalde schrijfproblemen hebben opgelost.  

We werken zowel in groepen van nieuwsgierige beginners als in groepen van gevorderden die al wat ervaring hebben met een eigen schrijfcultuur binnen literaire fictie. Deze gevorderde aspirant-schrijvers hebben een schrijfplan dat voorgesteld moet worden bij het begin van het schrijfjaar (september). Dat schrijfplan omvat een helder geformuleerde leervraag, een motivatie en een inschatting van de nodige en mogelijke schrijftijd om deze leervraag te onderzoeken. 

Verschillende schrijvers die deze opleiding hebben afgerond publiceerden inmiddels hun eerste boek bij een professionele uitgeverij:
Max Greyson, Lies Gallez, Ellen Van Pelt...

Traject 2: Literatuurstudie I 2 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I Met intakegesprek.  

Dit traject is gericht op schrijvers die meer thuis willen raken in de literatuur, zowel de Nederlandstalige als de wereldliteratuur. De samenkomsten organiseren zich rond voorbeelden uit de literatuurgeschiedenis, die in overleg met de groep worden bepaald. Ook de docent stelt teksten beschikbaar vanuit zijn persoonlijke lees- en schrijfparcours.

Het accent ligt op het ontplooien van een eigen leescultuur zodat het lezen van professionele auteurs zich kan verdiepen en het schrijven van eigen fictie met meer inzicht gepaard kan gaan. Verworven literaire kennis en vaardigheden tijdens de opleiding worden getoetst aan concrete schrijfoefeningen die de docent als opdracht meegeeft en die besproken worden tijdens de contacturen. De deelnemers werken intussen zelfstandig aan hun eigen schrijfproject. 

Wil je graag inschrijven? Neem dan contact op met Jan.Hardies@So.antwerpen.be 
In de eerste week van september (telkens op woensdag, donderdag en vrijdag vanaf 19:00 uur) vinden intakegesprekken voor de 1e jaars plaats. 

Zie vakkenpakket