Academie Borgerhout

muziek - woord

Schrijver - 15 tot 18 jaar

Over de opleiding

SCHRIJVEN

Schrijven is een langlopende studierichting voor leerlingen die (beter) willen leren schrijven onder de deskundige begeleiding van Yella Arnouts, Maarten Inghels, Jan Hardies en Leen Verheyen. We werken zowel in groepen van nieuwsgierige beginners als in groepen van gevorderden die al wat ervaring hebben met een eigen schrijfcultuur binnen literaire fictie.

In een groepje van ongeveer zes deelnemers is er voldoende ruimte voor individuele begeleiding en feedback op elkaars tekstmateriaal. Daarnaast behandelen we fragmenten uit de wereldliteratuur ter illustratie van hoe auteurs bepaalde schrijfproblemen hebben opgelost. 
Verschillende schrijvers die deze opleiding hebben afgerond publiceerden inmiddels hun eerste boek bij een professionele uitgeverij: Max Greyson, Lies Gallez, Ellen Van Pelt…

Iedereen mag zich aanbieden voor een intakegesprek en kan kiezen tussen de volgende trajecten:

Oriëntatie I 3 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I Met intakegesprek en proefles.
Onder begeleiding van Yella Arnouts en Jan Hardies.

Dit oriënterend traject is een opleiding voor het schrijven van fictie waarin schrijfplezier centraal staat. We onderzoeken de verschillende dramatische aspecten van een literaire tekst. Van spoken word tot gedicht, van column tot essay, van monoloog tot theaterstuk, van ultrakort verhaal tot … enzovoort. De opleiding richt zich tot mensen die graag schrijven en hun literaire vaardigheden willen bijspijkeren. 

Meer informatie: Jan.hardies@so.antwerpen.be

Proza, poëzie of literaire non-fictie I 3 uur per week, elk genre gedurende maximaal 3 jaar I Met intakegesprek en proefles.
Onder begeleiding van Yella Arnouts en Maarten Inghels.

Voor gevorderde aspirant-schrijvers die zich met hun eigen schrijfproject in een bepaald genre willen bekwamen. Deze schrijvers hebben een schrijfplan dat voorgesteld moet worden bij het begin van het schrijfjaar (september). Dat schrijfplan omvat een helder geformuleerde leervraag, een motivatie en een inschatting van de nodige en mogelijke schrijftijd om deze leervraag te onderzoeken en hun schrijfproject te realiseren. We werken in de genres poëzie, proza en literaire non-fictie (essayistiek, autofictie, documentaire…).

Meer informatie: Yella.Arnouts@so.antwerpen.be

Literatuurstudie I 2 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I Met intakegesprek.
Onder begeleiding van Leen Verheyen.

Dit traject is gericht op schrijvers die meer thuis willen raken in de literatuur, zowel de Nederlandstalige als de wereldliteratuur. De samenkomsten organiseren zich rond voorbeelden uit de literatuurgeschiedenis, die in overleg met de groep worden bepaald. Ook de docent stelt teksten beschikbaar vanuit zijn persoonlijke lees- en schrijfparcours.

Het accent ligt op het ontplooien van een eigen leescultuur zodat het lezen van professionele auteurs zich kan verdiepen en het schrijven van eigen fictie met meer inzicht gepaard kan gaan. Verworven literaire kennis en vaardigheden tijdens de opleiding worden getoetst aan concrete schrijfoefeningen die de docent als opdracht meegeeft en die besproken worden tijdens de contacturen. De deelnemers werken intussen zelfstandig aan hun eigen schrijfproject. 

Meer informatie: leen.verheyen@so.antwerpen.be