Academie Borgerhout

muziek - woord

Schrijver +18 jaar

Over de opleiding

 

Schrijver is een kortlopende studierichting die openstaat voor volwassenen die graag (beter) willen leren schrijven. Je volgt gedurende 3 jaar 3 uur les per week.

In de Academie Borgerhout betekent dit dat iedereen zich mag aanbieden voor een intakegesprek en kan kiezen tussen de twee volgende trajecten:

Traject 1: Schrijven I 3 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I Met intakegesprek en proefles.

Dit traject Is een basisopleiding voor het schrijven van fictie waarin schrijfplezier centraal staat. Van spoken word tot gedicht, van column tot essay, van monoloog tot theaterstuk, van ultrakort verhaal tot … enzovoort. 
De opleiding richt zich tot mensen die graag schrijven en beter willen leren schrijven. De groei verloopt geleidelijk en concentrisch.   
Er wordt niet ‘therapeutisch’ geschreven. De opleiding beoogt niet het ‘persoonlijke levensverhaal’.  
In een groepje van zes deelnemers is er voldoende ruimte voor individuele begeleiding. Tegelijk is zo’n kleine groep ondersteunend voor het cultiveren van schrijfplezier en het ontdekken van je mogelijkheden als schrijver.  
 
Traject 2: Literaire facetten I 3 uur per week, gedurende maximaal 3 jaar I Met intakegesprek.  

Alle deelnemers hebben een schrijfplan dat voorgesteld moet worden bij het begin van het schrijfjaar (september). Bedoeld voor aspirant-schrijvers die al wat ervaring hebben met een eigen schrijfcultuur binnen literaire fictie. 
Het gaat in dit traject om het uitdiepen van literaire kennis en vaardigheden. Ook voor wie een leervraag wil aanpakken die geen of te weinig plaats heeft gekregen in een basisopleiding in de academie of elders.  
In de samenkomsten is er ruimte voor feedback op het tekstmateriaal van de  deelnemers. Tezamen met fragmenten uit literaire voorbeelden ter illustratie van hoe auteurs bepaalde schrijfproblemen hebben opgelost.  
Het schrijfplan omvat een helder geformuleerde leervraag, een motivatie en een inschatting van de nodige en mogelijke schrijftijd gedurende één jaar om deze leervraag te onderzoeken.