Academie Borgerhout

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

specialisatie muziek - vanaf 18 jaar

Over de opleiding

Wie komt er in aanmerking voor de specialisatiegraad? 

  • Leerlingen die de ambitie hebben om door te stromen naar het hoger kunstonderwijs zoals het conservatorium of een vergelijkbare hogere opleiding. Zij kunnen gedurende 2 jaar hun 4e graad combineren met de specialisatiegraad. 
  • Leerlingen die de 4e graad hebben afgerond en omwille van motivatie en niveau in aanmerking komen voor een specialisatiegraad. 

Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

Alle leerlingen dienen een schriftelijke motivatie in bij de directie (mailen naar academie.borgerhout@stedelijkonderwijs.be).

  • Voor leeringen van de Academie Borgerhout: de aanvraag gebeurt steeds in overleg met de eigen leerkrachten.
  • Voor leerlingen die de 4e graad elders afronden: je dient een curriculum in van je voorafgaande opleiding.
  • Alle kandidaten worden uitgenodigd op een intake-gesprek.