Academie Borgerhout

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

specialisatie woord vanaf 18 jaar

Schrijf je in

Over de opleiding

Wie komt er in aanmerking voor de specialisatiegraad? 

Leerlingen die de ambitie hebben om door te stromen naar het hoger kunstonderwijs zoals het conservatorium of een vergelijkbare hogere opleiding. Zij kunnen gedurende 2 jaar hun 4e graad combineren met de specialisatiegraad. 
Leerlingen die de 4e graad hebben afgerond en omwille van motivatie en niveau in aanmerking komen voor een specialisatiegraad. 

 
Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

Alle leerlingen dienen een schriftelijke motivatie in bij de directie (mailen naar academie.borgerhout@stedelijkonderwijs.be).

Voor leeringen van de Academie Borgerhout: de aanvraag gebeurt steeds in overleg met de eigen leerkrachten.
Voor leerlingen die de 4e graad elders afronden: je dient een curriculum in van je voorafgaande opleiding.
Alle kandidaten worden uitgenodigd op een intake-gesprek.