Academie Borgerhout

muziek - woord

Visie op Evaluatie Academie Borgerhout

Academie Borgerhout evalueert al haar leerlingen volgens Kunstig Competent.
molentjes Kunstig Competent

In dit systeem zitten leerdoelen vervat in 5 concrete rollen.

De leerling als:
Kunstenaar: hoe de leerling zich inleeft, de verbeelding gebruikt, creëert.
Vakman: hoe de leerling techniek beheerst, kwaliteit ontwikkelt, een productieve leerhouding heeft.
Samenspeler: hoe de leerling samenwerkt, -speelt en -maakt
Onderzoeker: hoe de leerling graag ontdekt en (zelf-)reflecteert.
Performer: hoe de leerling podiumbewust is, wil delen/ ontmoeten.

Onderaan de pagina kan je per rol een molentje downloaden en meer details omtrent de rollen lezen. Verder kan je ook onze visie op evaluatie onderaan deze pagina downloaden.

Hoe we evalueren op verschillende manieren en momenten:
De mondelinge feedback is de drijvende kracht van een groeiproces en voedt de dialoog tussen leraar en leerling. De mondelinge feedback is de som van vele kleine formele en informele gesprekken, tips en appreciaties die doorheen de lessenreeks verweven zitten. Deze ondersteunen voornamelijk het proces.

Halfjaarlijks maken we een schriftelijke neerslag: het rapport. Deze vindt plaats in februari en juni.

Wat je ziet terugkomen in de nieuwe rapporten muziek:

  • De integratie van het intakegesprek (gesprek rond drijfveer en leervraag): De ‘vooruitblik’
  • Feedback van de leraar aan de leerling over afgelopen periode: De ‘terugblik’
  • De feedback van een jurylid, andere leraar of medeleerling: De ‘andere blik’
  • Een zelfevaluatie van de leerling: De ‘eigen blik’
  • Wanneer het intakegesprek naast de feedback van leraar (eventueel die van een jury) en de zelfevaluatie wordt gelegd, kan een boeiend evaluatiegesprek ontstaan tussen leerling en leraar.
  • Het maken van een nieuwe projectie voor de komende periode: De ‘nieuwe vooruitblik’

In de rapporten woord schrijven de leraars een geïntegreerde tekst, waar bovenstaande onderdelen verweven zitten.

Op de rapporten staan geen punten. 
Op het einde van elk academiejaar bepalen de betrokken leerkrachten samen of er voldoende basisvaardigheden ontwikkeld zijn om te kunnen doorgaan naar het volgende jaar of dat het leertraject moet verlengd worden.