Academie Deurne

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Aanwezigheid en engagement

Aanwezigheid & Engagement

Afspraken en richtlijnen volgens Onderwijs Vlaanderen

Welke verplichtingen heb je in de academie?

De academie verwacht van jou als leerling:

 • Dat je deelneemt aan alle leeractiviteiten
 • Dat je deelneemt aan de evaluatieactiviteiten
 • Dat je je inzet om je (eind)doelen te behalen
 • In een aantal opleidingen: zelfstudie buiten de lessen

In een aantal opleidingen verwacht de academie dat je buiten het volgen van de lessen nog andere opdrachten uitvoert zoals:

 • Een eindwerk schrijven
 • Oefenen op je muziekinstrument
 • Informatie opzoeken
 • Bezoek aan een cultureel evenement
 • ...

Lees het academiereglement om precies te weten wat de academie van jou verwacht, en waar je recht op hebt. Je ondertekent het academiereglement om je in te schrijven. 
Als je de leefregels van de academie niet volgt, kan de academie je schorsen of zelfs uitsluiten. Lees er meer over op de pagina over schorsing of uitsluiting.

Moet je alle lessen volgen?

Je aanwezigheid is verplicht tijdens de leeractiviteiten (de lessen). Tellen ook als les:

 • Evaluatie-activiteiten
 • Toonmomenten
 • Proclamaties
 • Lessen buiten de academie (extramurosactiviteiten)

Je moet alle lessen volgen, behalve wanneer je gewettigd afwezig bent. In het academiereglement vind je wanneer je afwezigheid gewettigd is.

Wanneer is er geen les in de academie? 

Bekijk de pagina over lesvrije dagen in de academie. 

Afwezigheid van een leerkracht

De academie verwittigt de ouders of leerling per sms wanneer een leerkracht afwezig is.
Op deze manier is iedereen op een minumum van tijd op de hoogte.
Zorg ervoor dat het secretariaat jouw correct gsmnummer heeft.

Afwezigheid van een leerling 

Bij afwezigheid van een leerling stel je de school hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.
In eerste instantie kan dit telefonisch of per sms naar de leerkracht, maar gelieve dit de volgende les schriftelijk te bevestigen.
Ook bij het uitzonderlijk vroeger verlaten van de les graag een briefje voor de leerkracht.

Leerlingen moeten ten minste 2/3 van de lessen aanwezig zijn om te kunnen slagen aan het einde van het jaar (gewettigde afwezigheden inbegrepen).
Wat is een gewettigde of ongewettigde afwezigheid?

1. VRIJSTELLINGEN

Je mag de les missen als je een vrijstelling hebt voor het vak
De academie beslist over de voorwaarden van een vrijstelling

2. GEWETTIGDE AFWEZIGHEDEN

Je kan om verschillende redenen verhinderd zijn om de les bij te wonen. Heel wat afwezigheden kunnen gewettigd worden: 

Ziekte
Ben je ziek? Bezorg dan bij voorkeur een medisch attest aan de academie, want dan ben je gewettigd afwezig.
Afwezigheid gewettigd door de academie

De academie kan per vak tot 3 keer een afwezigheid wettigen, bijvoorbeeld bij ziekte zonder medisch attest, of een afwezigheid omwille van een activiteit met de jeugdbeweging.

Afwezig wegens schoolverplichtingen
Je kan een afwezigheid wettigen met een attest dat aantoont dat je omwille van een schoolactiviteit afwezig was.

Afwezig wegens beroepsverplichtingen
Een attest dat aantoont dat je omwille van beroepsredenen niet aanwezig was, kan een afwezigheid wettigen.

Andere omstandigheden: Je bent ook gewettigd afwezig: 

 • Bij een begrafenis of huwelijk van een naaste (iemand die onder hetzelfde dak woont, of een bloed- of aanverwant)
 • Op feestdagen van de religie of levensbeschouwing (religieuze feestdagen(dit is een externe link))
 • Als de school onbereikbaar of ontoegankelijk is
 • Door een oproeping of dagvaarding voor een rechtbank
 • Door maatregelen van de bijzonder jeugdzorg
 • Om een familieraad bij te wonen
 • Om actief deel te nemen aan een sportmanifestatie, stage, toernooi of wedstrijd als topsportbelofte of als topsporter met een A- of B-statuut
 • Om actief deel te nemen aan een culturele manifestatie als je topkunstenstatuut A of B hebt voor het betrokken schooljaar
 • Bij deelname aan de examens van de Examencommissie secundair onderwijs
 • Bij afwezigheid door zwangerschap: maximum 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum tot maximum 9 weken na de bevalling
 • Door de uitvoering van een orde- of tuchtmaatregel binnen de academie
 • Wegens bepalingen in de verblijfsregeling van kinderen van gescheiden ouders

Voor deze afwezigheden bezorg je de academie een geldig afwezigheidsattest.

3. ONGEWETTIGD AFWEZIG 

Ben je zonder geldige reden afwezig of heb je geen geldig afwezigheidsattest, dan zal de academie dit registreren als een ongewettigde afwezigheid.
Heb je meer dan 1/3 van de lessen niet bijgewoond zonder dat de afwezigheid gewettigd was, dan ben je niet geslaagd