Academie Deurne

muziek – woord en beeldende kunsten

AMT/MT (algemene muziektheorie/muziektheorie)

Als je je diploma van de lagere graad behaald hebt, kan je vanaf de middelbare graad leren componeren in de lessen AMT (Algemene Muziek Theorie). In deze lessen leer je stapsgewijs hoe je muziek kan schrijven. Alle stijlen zijn mogelijk.
Heb je een groepje en waag je je soms aan eigen nummers? Ben je nieuwsgierig naar de geheimen van grote componisten? Durf je wel eens een eigen stukje neerpennen? Of zou je dat graag kunnen? Dan is AMT wellicht iets voor jou! De cursus kan zes jaar gevolgd worden (drie jaar AMT - algemene muziektheorie - in de middelbare graad en drie jaar MT - muziektheorie - in de hogere graad).

Meer info:
bart.verstraeten@so.antwerpen.be
Lesmoment: woensdag tussen 17u en 20u telkens 1u.