Academie Deurne

muziek – woord en beeldende kunsten

Inschrijven

INSCHRIJVEN IN DE ACADEMIE

Ben je nieuw? Heb je vragen over een opleiding?
Neem gerust contact op met het secretariaat. 
Zij maken je graag wegwijs in onze opleidingen en zetten je op weg met online inschrijven. Je kan natuurlijk ook meteen aan de balie inschrijven.

Van maandag 12 juni tot en met woensdag 5 juli 2017 en vanaf vrijdag 25 augustus tot en met vrijdag 29 september 2017 is het mogelijk om je in te schrijven op het secretariaat van onze academie.

Meebrengen: identiteitskaart, inschrijvingsgeld of bankkaart, indien je minderjarig bent je ouders, attesten van andere academies of voor vermindering (indien van toepassing).


ONLINE INSCHRIJVEN

Huidige leerlingen kunnen reeds online (voor)inschrijven voor volgend schooljaar vanaf maandag 6 juni 2017.

Nieuwe leerlingen kunnen online inschrijven vanaf maandag 12 juni 2016 tot en met 29 september 2017

Zie www.academiedeurne.be of http://www.inschrijveninstedelijkonderwijs.be/

Onmiddellijke betaling bij inschrijving op secretariaat is vereist. 
Dit kan door een betaling met
- bancontact (voorkeur!) 
- contante betaling
- sport - en cultuurcheques tot 100 euro

Voor informatie en voorwaarden ivm een gespreide betaling van het inschrijvingsgeld, kan u terecht bij de directeur (luc.vertommen@so.antwerpen.be).

Indien men nog niet direct in het bezit is van de nodige attesten om vermindering te bekomen dient men eerst het volledige bedrag te betalen bij inschrijving.  Nadien krijgt men per overschrijving het verschil teruggestort indien aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven werd voldaan.

Hoofdschool Boshovestraat 173

Maandag, dinsdag en donderdag van 16u00 tot 21u

Vrijdag van 16u tot 19u30

Woensdag van 14u00 tot 21u

Wijkafdeling Van den Hautelei 79

Maandag van 16u00 tot 21u en woensdag van  12u30 tot 18u00

(tijdens de maanden juli en augustus is inschrijven in de wijkafdeling niet mogelijk)


TARIEVEN inschrijvingsgeld schooljaar 2017-2018

Inschrijving

Tarief

Verminderd tarief*

Jongeren tot 18 jaar (geboren tot en met het jaar 1999)

€ 85,-

€ 57,-

Volwassenen tussen 18 en 24 jaar (geboren tussen 1998-1992)

€144,-

 

Volwassenen vanaf 24 jaar (geboren vanaf 1991)

€ 327,-

€ 144,-

Beeldende Kunsten (van 6 tot 12 jaar, geboren in 2010-2004)

€ 85,-

€ 57,-

Kinderacademie (groepsinitiatie voor 5 en 7-jarigen, geboren in 2011 en 2009, laatste kleuterklas tot 2e leerjaar)

€ 85,-

€ 57,-

Instrumentinitiatie (6 en 7-jarigen, geboren in  2010 en 2009 + 8 jarigen enkel in combinatie met inschrijving AMV)

Viool, piano, dwarsfluit en saxonet (klarinet/saxofoon)

€ 150,-

€ 75,- **(specifieke voorwaarden)

Voor een volledig academiejaar krijgt elke student professionele begeleiding door kunstenaars-docenten, heeft de student beschikking over alle nodige atelier-infrastructuur en andere faciliteiten van de academie. Zo genieten volwassen studenten ook van uitstappen, lezingen, musea-bezoeken aan goedkopere tarieven, alsook een gratis studentenkaart die kortingen geeft bij aankopen of culturele bezoeken. Het inschrijvingsgeld omvat geen huur van instrumenten of gebruik van nodige materialen.

*Criteria voor sociale vermindering

Voorwaarden

 • Jongeren van 18 t.e.m. 24 jaar hebben sowieso recht op het verminderd tarief van 141 euro, hiervoor dient geen attest binnengebracht te worden.
 • Jongeren van 6 tot en met 17 jaar indien een ander lid van hetzelfde gezin* al het inschrijvingsgeld in dezelfde of een andere academie betaald heeft, of indien ze zelf al het inschrijvingsgeld betaald hebben voor een andere studierichting (woord-muziek-dans-beeldende kunst).
 • Uitkeringsgerechtigde werklozen of personen ten laste daarvan
  attest van de VDAB dienstig voor het Deeltijds Kunstonderwijs, afgeleverd door de VDAB in september + evt. samenstelling van het gezin - attesten van de vakbond worden niet aanvaard
 • Personen die genieten van een leefloon of personen ten laste daarvan
  Men dient een attest van het OCMW binnen te brengen.
 • Personen met een beperking of personen ten laste daarvan 
  Voor volwassenen vanaf 21 jaar geldt het criterium “vermindering van verdienvermogen tot één derde of minder”. Voor kinderen en jongeren tot en met 20 jaar geldt als criterium minstens 4 punten op de mate waarin de handicap of aandoening lichamelijke of geestelijke gevolgen heeft. Zij dienen een attest van het Ministerie van Sociale Zaken (FOD) binnen te brengen met vermelding van 66% invaliditeit, riziv-nummer en een uitbetalingsbewijs door het FOD. Daarnaast worden ook de attesten van de mutualiteit opnieuw aanvaard. Er werd recent door de Minister aangekondigd dat de nieuwe regelgeving die sinds dit schooljaar van toepassing is (en waardoor mensen met enkel een attest van de mutualiteit uit de boot dreigden te vallen) aangepast zal worden. Het document van de mutualiteit moet volgende gegevens bevatten: RIZIV-nummer, geldigheidsperiode en graad van ongeschiktheid van ten minste 66% of ten minste 4 punten op het criterium van zelfredzaamheid.
 • Residenten in gezinsvervangend tehuis of Medisch-Pedagogische Instelling
  zij moeten een attest van de instelling meebrengen
 • Statuten erkend politiek vluchteling of personen ten laste daarvan 
  Deze vermindering wordt enkel toegestaan op basis van geldige attesten. Deze attesten dienen bij de betaling van het inschrijvingsgeld te worden voorgelegd, zo niet moet het volledige inschrijvingsgeld betaald worden en kunnen de attesten tot uiterlijk 30 september binnen gebracht worden om een terugbetaling van het verschil te verkrijgen.

Opgelet! Onder gezin verstaan we:

Samenwonen op hetzelfde adres (op basis van informatie uit het rijksregister of een andere officiële bron) en die gezamenlijk hun huishouden regelen en daartoe elk financieel of op een andere manier bijdragen
De leden van een gezin hoeven volgens deze definitie geen bloedverwanten te zijn. Omgekeerd behoren bloedverwanten niet automatisch tot een zelfde gezin, bijvoorbeeld als ze niet op het zelfde adres wonen. De verificatie zal in sommige gevallen een document ‘samenstelling van het gezin’ opvragen, afgeleverd door de gemeentelijke administratie.

**Specifieke voorwaarden enkel voor instrumentinitiatie

Voorwaarden Verminderd tarief

Zie voorwaarden hierboven van B tot en met F (dus geen vermindering bij inschrijving van 2e familielid of 2e opleiding)

€ 75


HUURINSTRUMENTEN

In de Academie is het mogelijk om een instrument de huren. De huurprijs bedraagt € 75  per schooljaar. De waarborg bedraagt € 100. Deze wordt via overschrijving terugbetaald bij het inleveren van je instrument, op voorwaarde dat voldaan is aan alle contractuele verplichtingen.


Startdatum lessen

AMV-lessen Vanaf maandag 11 september 2017
instrumentlessen

Oud-leerlingen starten vanaf 1 september 2017.               Nieuwe leerlingen starten na afspraak (vanaf 1 september) met de betreffende leerkracht.

AMC Zuid: vanaf maandag 11 september 2017 - Centrum: vanaf woensdag 13 september 2017
Kinderacademie Vanaf woensdag 20 september 2017
Instrumentinitiatie Vanaf eind september - eind mei
Beeldende Kunsten Vanaf woensdag 6 september 2017
Woord Vanaf maandag 4 september 2017

 


FISCALE AFTREKBAARHEID VAN HET INSCHRIJVINGSGELD

Volgens de Federale Overheidsdienst voor Financiën kan het inschrijvingsgeld fiscaal ingebracht worden als kosten voor kinderopvang.
Dat geldt enkel voor kinderen die tijdens het jaar van de inschrijving nog geen 12 jaar waren.  Dit attest wordt in de maand maart 2018 uitgedeeld aan de leerling.