Academie Deurne

muziek - woord - beeld

UPDATE CORONA

EXTRA NIEUWS: CORONA - update 13 mei 2020

 

Sinds gisteren kregen wij vanuit het Ministerie van Onderwijs de richtlijnen over het einde van dit bijzondere schooljaar in corona-tijden. 

Met het schoolbestuur, de preventieadviseurs en alle personeelsleden gaan wij deze richtlijnen bestuderen en in het belang van de veiligheid van de leerlingen en de pedagogische noden beslissen op welke wijze wij de richtlijnen voor de leerlingen kunnen vertalen.

De basisregels die wij zullen volgen zijn:

•  de gezondheid en veiligheid van de leerlingen en leerkrachten staan voorop

•  een combinatie van afstandsonderwijs en één-op-één-onderwijs (indien mogelijk vanaf 8 juni) maakt dat het leerproces van de leerlingen zo goed mogelijk volgehouden wordt tot het einde van het schooljaar

• het schooljaar 2019-2020 is voor niemand een verloren schooljaar met de garantie op een faire en permanente evaluatie van alle leerlingen.

U zal begrijpen dat het toepassen van de richtlijnen en het veilig maken van het gebouw overleg vraagt en tijd zal vergen.

Concreet gaat voor de grote meerderheid van de leerlingen het afstandsleren en het contact met jullie leerkracht via digitale weg gewoon verder.  Als deze toestand wijzigt (mogelijk vanaf 8 juni) krijgen jullie tijdig een bericht van ons.

Naast de organisatie van de lessen, zullen wij jullie ook spoedig een antwoord bieden op volgende onderwerpen: verloop van de (her)inschrijvingen, het ophalen van materiaal, het verlengen of terugbrengen van huurinstrumenten, enz.

De laatse nieuwsbrief vind je hier.

Het OPHALEN van persoonlijk materiaal is momenteel dan ook niet mogelijk.

We hebben wel een inspiratiepagina omdat we proberen zoveel mogelijk leerlingen online te bereiken. 
Kom een kijkje nemen en stuur zeker je filmpjes/foto's/verhalen door!

 

donderdag 26 maart 2020