Academie Deurne

muziek - woord - beeld

Vakantiedagen

Vakantiedagen schooljaar 2020-2021 

Opgelet! Voor de Academies geldt dat er de eerste zaterdag van de vakantie nog les gegeven wordt

Herfstvakantie: van maandag 2 tot en met dinsdag 10 november 2020
Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020
Pedagogische studiedag: woensdag 9 december 2020
Kerstvakantie: van maandag 21 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

Krokusvakantie: van maandag 15 tot en met zondag 21 februari 2021
Paasvakantie: van maandag 5 tot en met zondag 18 april 2021 (paasmaandag: 5 april 2021)

Dag van de Arbeid: (zaterdag) 1 mei 2021
Hemelvaart: donderdag 13 mei 2021
Facultatieve verlofdag: vrijdag 14 en zaterdag 15 mei 2020
Pinkstermaandag: 24 mei 2021
Zomervakantie: van donderdag 1 juli tot en met dinsdag 31 augustus 2021