Academie Deurne

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Zorg op de academie: leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

 

Iedereen is welkom in de academie. 

Voor leerlingen met spcifieke onderwijsbehoeften bestaat er de mogelijkheid een aangepast leertraject te volgen. Dit kan gaan over kleine, schoolorganisatorische aanpassingen, een aangepast lessenrooster binnen het gemeenschappelijk curriculum of over een volledig, individueel aangepast, curriculum.

We vertrekken hierbij steeds van de vaardigheden van de leerlingen en de mogelijkheden binnen de klascontext. Tijdens een intakegesprek wordt de specifieke zorgvraag bekeken en een stappenplan uitgewerkt. 

Muziek op maat

Voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die beschikken over een gemotiveerd verslag in het leerplichtonderwijs of een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), organiseert de academie de muziek op maat-klas. Leerlingen die vooral vraag hebben naar een algemene muzikale vorming kunnen hier terecht. Hier volgen ze individueel of in kleine groep muziekles waarbij ze zich muzikaal en creatief kunnen ontwikkelen. Zij leren en beleven de verschillende muzikale parameters, bespelen enkele instrumenten, zingen liedjes, improviseren, ... Er wordt afgestemd op de muzikale mogelijkheden en interesses van de leerling en deze worden verder gestimuleerd zodat de leerling op eigen tempo kan ontwikkelen.

Leerlingen die de mogelijkheid hebben om een instrument te leren bespelen en hier ook specifiek voor kiezen, kunnen instrumentles op maat krijgen. Instrumentleerkachten stemmen hun methodes en werkvormen af op maat van de mogelijkheden van de leerling. De einddoelen worden omgezet in ontwikkelingsdoelen zodat de leerling op eigen tempo het instrument kan leren bespelen. 

Wil je hierover meer informatie? Neem dan contact op met onze zorgcoördinator, Barbara Pieters: barbara.pieters@so.antwerpen.be