Academie Ekeren

muziek - woord - beeld

Inschrijven

INSCHRIJVEN

Ben je nieuw? Heb je vragen over een opleiding?
Neem gerust contact op met het secretariaat van Academie Ekeren.
Zij maken je graag wegwijs in onze opleidingen en zetten je op weg met online inschrijven.
Je kan natuurlijk ook meteen aan de balie inschrijven.


Online inschrijven

DOEN! Tussen 12 juni en 30 september 2017 kan je je makkelijk online inschrijven voor de meeste opleidingen. Je academie is gesloten tussen 8 juli en 25 augustus. Je inschrijving wordt vanaf 25 augustus verwerkt en bevestigd.

Schrijf online in

Schrijf je online in in enkele stappen! Ontdek het hier!

 • Zoek een opleiding op www.deacademies.be en kies uit het ruime aanbod aan artistieke opleidingen muziek, woord, dans en beeld.
 • Klik op ‘Schrijf online in’.
 • Kies op de pagina voor ‘de Academies’.
 • Maak een account: op deze manier herkennen we je in ons systeem. Eens je Account aangemaakt is ontvang je van ons een e-mail om je account te activeren. Kan je deze mail niet meteen vinden, check dan even je ‘ongewenste mail of spam vak’ in je mailbox.
 • Klik op de link in de activeringsmail in je inbox.
 • Vervolledig je profiel. Dit geeft ons meer informatie over wie je bent, zoals je geboortedatum, vorige opleidingen,... Een profiel toevoegen kan voor jezelf, maar ook voor je kinderen indien je deze wenst in te schrijven, en dit binnen hetzelfde account. Zo heb je makkelijk alles samen in één overzicht of ‘dashboard’.
 • Klik nu op ‘inschrijven’.
 • Selecteer je opleiding: iedere opleiding bestaat uit een aantal vakken. Weet je niet meteen de benaming van je opleiding, neem dan hier even een kijkje.
 • Kies voor elk vak de plaats waar je les wil volgen en selecteer ook het lesmoment van je keuze. Je ziet meteen of er nog plaats is! Voeg alle gekozen klassen toe aan je winkelmandje. Nu kan je je inschrijving afronden.
 • Betaal veilig en snel met Bancontact:  Je inschrijving is pas volledig als ze betaald is. Na betaling krijg je automatisch een bevestiging dat we je inschrijving ontvangen hebben.

Van zodra je inschrijving verwerkt is door het secretariaat ontvang je nog een definitieve bevestiging.

Tips:

 • Online inschrijven is enkel mogelijk als je een Belgisch rijksregisternummer (zie SIS-kaart) of bis-nummer hebt.
 • Wil je je kind (tot 18 jaar) inschrijven, registreer je dan eerst zelf via de knop aanmelden. Je kan dan je kind aan jouw account koppelen en daarna inschrijven. 
 • Je kan per persoon slechts voor één volledige opleiding binnen een eenzelfde studierichting (muziek, woord, dans, beeldende kunst) inschrijven. 
 • Je kan wel meerdere personen inschrijven (bv kinderen) of inschrijven voor verschillende studierichtingen.

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) online inschrijven
 


Inschrijven aan de balie van Academie Ekeren

Inschrijvingen in juni 2017

Centrum-hoofdgebouw

 • woensdag 14/6 (16u-20u30), donderdag 15/6 (16u-20u30), zaterdag 17/6 (9u-13u30)
 • maandag 19/6 (16u-20u30), dinsdag 20 juni (16u-20u30), woensdag 21 juni (16u-20u30)
 • maandag 26/6 (16u-20u30), donderdag 29/6 (16u-20u30)

Berendrecht: maandag 26 juni (16u-19u30).
Mariaburg-Schriek 358: dinsdag 27 juni (16u-19u30) - die dag kunnen de leerlingen pop & jazz ook terecht bij de leerkrachten om de uren instrument & ensemble te plannen.
Rozemaai - Willem Tell: te bepalen moment in september.

Inschrijvingen in augustus 2017

 • maandag 28/8 (16u-19u30), dinsdag 29/8 (16u-20u30), woensdag 30/8 (16u-20u30)

Inschrijvingen in september 2017
van vrijdag 01 september tot en met zaterdag 30 september 2017 tijdens de openingsuren van het secretariaat

 


TARIEVEN inschrijvingsgeld schooljaar 2017-2018 

Jongeren en kinderen onder 18 jaar 85€  (of 57€ wanneer men recht heeft op sociale vermindering*)
Jongvolwassenen van 18- tot 24-jarigen 144€  (dit is een verminderd tarief waar men altijd recht op heeft)
Volwassenen vanaf 24 jaar 327€  (of 144 wanneer men recht heeft op sociale vermindering*)

Voor een volledig academiejaar krijgt elke student professionele begeleiding door kunstenaars-docenten, heeft de student beschikking over alle nodige atelier-infrastructuur en andere faciliteiten van de academie. Zo genieten volwassen studenten ook van uitstappen, lezingen, musea-bezoeken aan goedkopere tarieven, alsook een gratis studentenkaart die kortingen geeft bij aankopen of culturele bezoeken. Het inschrijvingsgeld omvat geen huur van instrumenten of gebruik van nodige materialen.

Tarieven en voorwaarden aanbod muziek voor kinderen 6-7 jarigen

*Criteria voor sociale vermindering 

Jongeren van 18 t.e.m. 24 jaar Altijd recht op het verminderd tarief van 144 euro, hiervoor dient geen attest binnengebracht te worden.
Jongeren van 6 tot en met 17 jaar Recht op verminderd tarief wanneer een ander lid van hetzelfde gezin* al het inschrijvingsgeld in dezelfde of een andere Academie betaald heeft, of indien ze zelf al het inschrijvingsgeld betaald hebben voor een andere studierichting (woord-muziek-dans-beeldende kunst).
Uitkeringsgerechtigde werklozen of personen ten laste daarvan Attest nodig van de VDAB dienstig voor het Deeltijds Kunstonderwijs, afgeleverd door de VDAB in september + evt. samenstelling van het gezin - attesten van de vakbond worden niet aanvaard.
Personen die genieten van een leefloon of personen ten laste daarvan Men dient een attest van het OCMW, attest inkomensgarantie voor ouderen of rentebijslag binnen te brengen.
Personen met een beperking of personen ten laste daarvan

Personen die erkend zijn als gehandicapte én een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) ontvangen, hebben recht op een verminderd tarief.

Voor kinderen en jongeren: een attest van de FOD SZ met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid of een attest van een kinderbijslagfonds of van Famifed (Federaal agentschap voor de kinderbijslag) indien het duidelijk aangeeft dat er een verhoogde kinderbijslag is omwille van een handicap van ten minste 66%.

Voor volwassenen: een attest van de FOD SZ “erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap” of rekeninguittreksels waaruit de betaling van deze tegemoetkoming blijkt. Er zijn drie types tegemoetkomingen:

* een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van een vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’;

* een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’;

* een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’.

Personen met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% Je hebt een attest nodig van de mutualiteit dat een RIZIV-nummer vermeldt, een geldigheidsperiode en een graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% of een attest van de FOD Sociale Zekerheid met de vermelding ‘vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen’ (gelijkwaardig aan een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%).
Residenten in gezinsvervangend tehuis of Medisch-Pedagogische Instelling Attest van de instelling nodig.
Statuten erkend politiek vluchteling of personen ten laste daarvan  Deze vermindering wordt enkel toegestaan op basis van geldige attesten. Deze attesten dienen bij de betaling van het inschrijvingsgeld te worden voorgelegd, zo niet moet het volledige inschrijvingsgeld betaald worden en kunnen de attesten tot uiterlijk 30 september binnen gebracht worden om een terugbetaling van het verschil te verkrijge

Opgelet! Onder gezin verstaan we:

Samenwonen op hetzelfde adres (op basis van informatie uit het rijksregister of een andere officiële bron) en die gezamenlijk hun huishouden regelen en daartoe elk financieel of op een andere manier bijdragen
De leden van een gezin hoeven volgens deze definitie geen bloedverwanten te zijn. Omgekeerd behoren bloedverwanten niet automatisch tot een zelfde gezin, bijvoorbeeld als ze niet op het zelfde adres wonen. De verificatie zal in sommige gevallen een document ‘samenstelling van het gezin’ opvragen, afgeleverd door de gemeentelijke administratie.