Academie Ekeren

muziek - woord - beeld

Tarieven

Inschrijvingsgeld 2016-2017

Voor een volledig academiejaar krijgt elke student professionele begeleiding door kunstenaars-docenten, heeft de studentbeschikking over alle nodige infrastructuur en andere faciliteiten van de academie. Zo genieten volwassen studenten ook van uitstappen, lezingen, musea-bezoeken aan goedkopere tarieven, alsook een gratis studentenkaart die kortingen geeft bij aankopen of culturele bezoeken. Het inschrijvingsgeld omvat geen handboeken, cursussen, huur van instrumenten of het gebruik van nodige materialen.
 
Er dient inschrijvingsgeld betaald te worden per studierichting: muziek-woord-beeld.
Het inschrijvingsgeld bestaat uit twee delen: een bedrag opgelegd door de overheid en een aanvullend bedrag opgelegd door de inrichtende macht
 
 
Normaal tarief
Verminderd tarief
Jongeren tot en met 17 jaar
83  (63 + 20)
56 (41 + 15)
volwassenen (1998,’97,’96,95,’94,’93 of ’92)
/
141 (126 + 15)
Volwassenen geboren in 1991 of vroeger
321 (301 + 20)*
141 (126 + 15)
 
De redenen om van een verminderd tarief te kunnen genieten zijn:
  1. Jongeren (van 6 tot en met 17 jaar) hebben recht op het verminderde inschrijvingsgeld indien een ander lid van dezelfde leefeenheid (hoofdverblijflaats op hetzelfde adres) al het inschrijvingsgeld in dezelfde of een andere academie betaald heeft, of indien ze zelf al het inschrijvingsgeld betaald hebben voor een andere studierichting (woord-muziek-dans-beeldende kunst);
  2. Volwassenen tussen 18 en 24 jaar hebben altijd recht op verminderd tarief zonder enig attest;
  3. Uitkeringsgerechtigde werklozen of personen ten laste daarvan: attest van de VDAB geldig voor het Deeltijds Kunstonderwijs, afgeleverd door de VDAB in september  - attesten van de vakbond worden niet aanvaard!
  4. Personen met een leefloon of personen ten laste daarvan: attest van het OCMW of een attest inkomensgarantie voor ouderen.  Aanslagbiljet belastingen, loonfiche, pensioenfiche,… worden niet aanvaard door de verificatie;
  5. Personen met een beperking of personen ten laste daarvan: attest van de FOD met vermelding van min. 66% invaliditeit, riziv-nummer en een uitbetalingsbewijs; of een attest van de mutualiteit dat ten minste 66% invaliditeit, riziv-nummer en geldigheidsperiode vermeldt.
    Jongeren met verhoogde kinderbijslag en een erkenning van ten minste 66% (min. 4 pntn.): attest FOD;
  6. Residenten in gezinsvervangend tehuis of Medisch Pedagogische Instelling; een verklaring van de directie van deze instelling;
  7. Erkende politieke vluchteling: attest van erkend politiek vluchteling.
Personen ten laste van een werkloze, leefloner, persoon met een handicap of erkend politiek vluchteling moeten dit officieel ten laste zijn staven met een document ‘samenstelling van het gezin’ dat wordt afgeleverd door het gemeentebestuur.
Alle reducties worden gestaafd met een attest of document dat de geldigheid voor de korting bewijst in de maand september 2016. Deze attesten dienen bij de betaling van het inschrijvingsgeld te worden voorgelegd, zoniet wordt het volledig inschrijvingsgeld geïnd.
Laattijdige attesten worden tot 15/10 aanvaard, daarna wordt er niet meer teruggestort.
 

Betaalmogelijkheden

- Inschrijven is slechts mogelijk bij directe betaling van het volledige bedrag en voor 30/09/2016
Wij beschikken over een bancontactterminal. Gelieve hier zoveel mogelijk gebruik van te maken.
*Indien u de betalingen wenst te spreiden, neem dan tijdig contact op met de directeur.
- Het is ook mogelijk online in te schrijven (niet voor leerlingen met vrijstellingen, groeps- en instrumentinitiatie of medespelers): www.inschrijveninstedelijkonderwijs.be
- Werknemers kunnen ook betalen met sport- en cultuurcheques. Meer informatie vindt u op www.accor.be of www.sodhexo.be.
 

Vroegtijdige uitschrijving

Bij vroegtijdige uitschrijving kan men het inschrijvingsgeld terugvragen tot en met 30 september 2016. Let wel: het aanvullend inschrijvingsgeld alsook betalingen met sport- en cultuurcheques worden nooit terugbetaald.
 

TARIEVEN inschrijvingsgeld initiatie

Instrumentinitiatie:

-        Inschrijvingsgeld voor instrumentinitiatie is 150 €

-        Inschrijvingsgeld met een sociale correctie is 83 €

(LET OP: sociale correctie omwille van een inschrijving een ander gezinslid en/of inschrijving in andere studierichting geldt NIET als voorwaarde om een sociale correctie te krijgen bij instrumentinitiatie)

 

Groepsinitiatie:

-        Inschrijvingsgeld voor groepsinitiatie 83 €

-        Inschrijvingsgeld met een sociale correctie is 56 € (voorwaarde voor sociale correctie zijn dezelfde als bij een reguliere inschrijving)