Academie Wilrijk

muziek - woord - beeld

Artistiek pedagogisch project Beeld

 

 

Academie Wilrijk Beeld wil één groot atelier zijn.
Een plek waar geen voor- of achterkant aan zit.
Een ruimte zonder beperkingen die groeit in tijd.
Een plek waar veel mag en kan,
waar je thuiskomt en waar je anderen ontmoet voor en door beeld.

Vertrekkend vanuit breed geformuleerde opdrachten,
ontdekken leerlingen in dialoog met elkaar en met de leerkracht hun eigen artistiek parcours.
Verbeelding staat daarbij centraal.

Leerlingen leren kijken naar en omgaan met beeld, en worden zo
beeld-makers
beeld-denkers
beeld-lezers

 

 

 

In een wereld waarin beeld steeds belangrijker wordt, wil Academie Wilrijk een plek zijn voor iedereen met een interesse voor BEELD.  Een boeiende ontmoetingsplaats waar kansen en mogelijkheden aangeboden en gecreëerd worden om jezelf artistiek en persoonlijk te ontplooien. Je  blik op de wereld en je positie daarin te verruimen/verbreden.  

De betekenis en kracht van ons onderwijs ligt in het proces dat er plaatsvindt. 

Het beeldend vermogen van de leerling wordt (verder) ontwikkeld vanuit zijn/haar mogelijkheden. Dit persoonlijke afgelegde traject is een actieve beleving: de verplichte ontmoeting, de confrontatie; een dialoog in tijd. Beeld  wordt hierbij  in zijn meest ruime actuele betekenis bekeken; gaande van toegepaste kunst, ruimte voor ambacht en werken met de allernieuwste media tot het ontwikkelen van een eigen beeldtaal. Dit gebeurt met respect voor de eigenheid van elke leerling, waarbij vertrouwen en dialoog centraal staan.

Dit proces steunt op twee pijlers: het atelier in zijn eigenheid/als unieke plek en het leerplan Kunstig Competent. 

Het atelier is de plek waar dit proces plaatsvindt, een unieke plek met een eigenheid. Er zijn geen vaste looplijnen en zo weinig mogelijk beperkingen, zowel fysiek als in het hoofd. De dynamiek wordt er gecreëerd door de leerlingen, de leerkracht(en) en de rituelen eigen aan een atelier. Een leerling creëert er eigen looplijnen. Hij/zij voert er een eigen onderzoek, gevoed door die dynamiek. Dit leidt tot nieuwe perspectieven en inzichten. De leerling groeit en evolueert mee met het atelier in tijd. 

In Wilrijk zien we de academie als één groot atelier,. De plek waar een sociale en een lerende component samenkomen. Waar beide, intens met elkaar verweven componenten elkaar op een natuurlijke manier positief versterken door beeld. Beeld is hier een middel en een doel. De deelnemers in de academie, leerlingen, leerkrachten, bezoekers, toeschouwers, …, ontmoeten elkaar hier, in een steeds wisselende rol. Met verschillende leeftijden en achtergronden zorgen ze voor een zinvolle kruisbestuiving.

Om een atelier optimaal te laten functioneren is de dialoog tussen de deelnemers van cruciaal belang. Mogelijkheden, verwachtingen en uitdagingen geraken zo beter op elkaar afgestemd. Vertrouwen is hierbij onontbeerlijk.

De tweede pijler in dit proces is het leerplan. Het artistieke proces, het creatieproces, wordt ondersteund door het leerplan Kunstig competent beeldende audiovisuele kunsten. Het doorgeven van ervaring, kennis en inzichten gebeurt aan de hand van vijf ontwikkelingsgebieden. Deze ontwikkelingsgebieden zijn intrinsiek verbonden met elkaar. Hoe de leerling zich ontwikkelt binnen deze vijf ontwikkelingsgebieden, en vanuit welke invalshoek, maakt zijn persoonlijk artistieke parcours uit.

“Kunstenaars willen hun kijk op de wereld verbeelden. Tijdens dat verbeeldingsproces worden ze vanzelf gedwongen om onderzoek en vakmanschap toe te voegen. Ze willen daarover ook in dialoog gaan en hun (ver)beelding tonen., …, Lesgevers in het DKO hebben dit proces zelf vele malen doorlopen en geven die ervaring door aan nieuwe artistieke meesters” (KC p.49)

In alle ateliers staat de verbeelding centraal. Vertrekkend vanuit hun individuele mogelijkheden en vanuit breed geformuleerde opdrachten en uitgangspunten die voldoende ruimte laten om de leerling keuzes te laten maken, ontdekken leerlingen in dialoog met elkaar en de leerkrachten hun eigen artistiek(e) parcours. Ze leren beelden maken, kijken naar en omgaan met beeld; ze worden beeld-makers-lezers-denkers.

 

Het team/de leerkracht

Beide pijlers worden gefaciliteerd, waargemaakt door ons leerkrachtenteam. Onze leerkrachten geven vorm aan het atelier in al zijn aspecten en geven het leerproces vorm. Dialoog met de leerling en met elkaar en respect voor  de eigenheid van de leerling staan daarbij centraal. 

Leerkrachten geven niet enkel vakkennis en inzicht door, maar ook de manier waarop ze zelf omgaan met beeld. Doordat Academie Wilrijk leerkrachten met diverse profielen in huis heeft, komen leerlingen in contact met veel verschillende visies op beeld en verschillende vaktechnische achtergronden. 
 

Kinderateliers

Plezier hebben in het maken van een beeld is de hoofdzaak. De dialoog wordt opgestart.
De leerling sluit in het parcours aan bij het jaar van zijn leeftijd, waarbij geen voorkennis noodzakelijk is. Daardoor staat niet elke leerling even ver in een lineair traject. De nadruk ligt dus eerder op het kennis maken met en het verwerven van een aantal attitudes. Het voldoen aan technische vaardigheden komt op de tweede plaats. 

Jongerenateliers

In onze jongerenateliers gaan we wat verder; hier wordt langer stilgestaan bij onderwerpen, technieken, attitudes, competenties. Stimuleren en de nodige durf verwerven staan centraal. De dialoog wordt doordachter en specifieker per leerling.
De praktische en technische mogelijkheden in de Jongerenateliers zijn groter dan in de Kinderateliers. De jongere heeft meer keuze, zowel in het Beeldatelier maar ook doordat hij tussen specifieke ateliers kan kiezen. 

Volwassenateliers

In deze ateliers leggen leerlingen eerder een gelijklopend traject af. Dit neemt niet weg dat ook hier de nadruk ligt op het individuele parcours, Leerkrachten begeleiden en ondersteunen dit parcours vertrekkend vanuit de eigen mogelijkheden en vaardigheden van elke leerling. We streven ernaar dat op het einde van dit parcours een evolutie (het proces) heeft plaatsgevonden; die evolutie leidt tot een zelfstandig omgaan met beeld. De dialoog wordt intenser en persoonlijker.