Academie Wilrijk

muziek - woord - beeld

Coronamaatregelen

Alles over de veiligheidsmaatregelen en over wie je moet verwittigen bij een besmetting.
 

Veiligheidsmaatregelen

We starten op 7 maart in Code Geel! Dit betekent:​

 • mondmaskers zijn niet langer verplicht
 • je hoeft geen CST meer te tonen om een concert te kunnen bijwonen
 • ouders mogen terug binnen 

 

Mag je naar de academie als je een hoogrisicocontact had? 

Bron onderstaande info: Onderwijs Vlaanderen 19.02.2022 

'Leerlingen en personeelsleden in het deeltijds kunstonderwijs volgen de quarantainemaatregelen die in de brede maatschappij gelden: 

 • Voor volledig gevaccineerde hoogrisicocontacten zonder symptomen wordt er geen test of quarantaine voorzien.  Deze leerlingen moeten wel strikt preventieve maatregelen (inzake mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen...) toepassen tot en met 10 dagen na het hoogrisicocontact. Een volledig gevaccineerde is een persoon die een boostervaccin heeft gekregen, of niet langer dan 5 maanden geleden de laatste dosis van zijn/haar basisvaccinatie heeft ontvangen, of niet langer dan 5 maanden beschikt over een herstelcertificaat.  Jongeren tussen 12 en 17 jaar, die hun basisvaccinatie hebben gekregen ongeacht de datum van vaccinatie, worden eveneens beschouwd als volledig gevaccineerd. 
 • Deels gevaccineerde hoog risicocontacten moeten 7 dagen in quarantaine gaan. Vanaf dag 4 kan de quarantaine verlaten worden mits dagelijkse negatieve zelftesten, en mits strikte toepassing van preventieve maatregelen (mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen...) tot en met 10 dagen na het hoog risicocontact. Een deels gevaccineerde persoon is een volwassen persoon die langer dan 5 maanden geleden de laatste dosis van zijn/haar basisvaccinatie heeft gekregen en nog geen boosterprik heeft ontvangen. Leerlingen jonger dan 18 jaar die langer dan 5 maanden geleden de laatste dosis gekregen hebben van hun basisvaccinatie, worden toch als volledig gevaccineerd beschouwd aangezien er voor deze leeftijdsgroep (nog) geen boosterprik gegeven wordt.
 • Wie niet gevaccineerd is (geen of slechts 1 prik van de basisvaccinatie) en een hoogrisicocontact is, gaat voor een periode van 10 dagen in quarantaine en worden getest volgens de huidige regels. Vanaf dag 7 kan de quarantaine verlaten worden mits dagelijkse negatieve zelftesten, en mits strikte toepassing van preventieve maatregelen (mondmaskerdracht (bij voorkeur FFP2), afstand, vermijden van contact met kwetsbare personen...) tot en met 10 dagen na het hoog risicocontact.   
 • Wie de voorbije 5 maanden al een besmetting heeft doorgemaakt moet niet in quarantaine en wordt niet getest maar vermijd gedurende 14 dagen contacten met kwetsbare personen. Bij mogelijke symptomen (zelfs milde) contacteert men de huisarts en laat men zich testen.'

Opgelet voor blazers: zolang je een mondmasker moet dragen in het kader van de preventieve maatregelen na een hoog risicocontact (zie hierboven), kan je niet naar je les instrument of groepsmusiceren. Neem contact op met je leraar voor een online les. 

Wie verwittig je bij een besmetting? 

Geef volgende informatie door aan de directie als je besmet bent:

 • je naam
 • de data van de laatste lessen die je volgde op de academie
 • de leerkrachten bij wie je die lessen volgde
 • de datum waarop je symptomen gestart zijn. Laat het ook weten als je geen symptomen hebt.

Contactgegevens directie:

 

Wat gebeurt er als er een besmet persoon in je klas of atelier aanwezig was? 

Wij maken een risico-inschatting en laten alle klasgenoten weten of het om een laag- of hoog-risico contact ging en wanneer je terug kan naar de academie. 

Alle klassen en ateliers zijn zo georganiseerd dat er in principe geen hoog-risico contacten kunnen plaatsvinden. Iedereen van 12 jaar en ouder draagt een mondmasker en 1,5m afstand is de norm. Als we daar met zijn allen blijven op letten, zorgen we er ook samen voor dat er geen hoog-risico contacten zijn op de academie.  

 

Welke persoonsgegevens delen we bij contacttracing aan Eerstelijnszone Antwerpen?

Als er een coronabesmetting wordt vastgesteld in je klas zullen we de vraag krijgen om je contactgegevens door te geven aan Eerstelijnszone Antwerpen. Ze staan in voor de opvolging van de contacttracing.  

Uiteraard geven we je (contact)gegevens nooit zomaar aan iedereen door. In dit geval is het wel belangrijk om mee te werken met de contacttracers en Eerstelijnszone Antwerpen. Als je er niet mee akkoord dat we je gegevens doorgeven aan de Eerstelijnszone Antwerpen kan je dat melden aan het secretariaat.

Als de contacttracers hierom vragen delen we volgende persoonsgegevens: Je volledige naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, de datum van je covid test/resultaat en je moedertaal.