Academie Wilrijk

muziek - woord - beeld

Jong Talent

In academie Wilrijk willen we kinderen en jongeren met uitzonderlijk talent alle kansen geven om hun talent te ontwikkelen en eventueel door te stromen naar het hoger kunstonderwijs. Het opleidingsprogramma voor jong talent wordt opgemaakt op individuele basis, in samenspraak met de directie. In het intakegesprek worden helder doelen en verwachtingen omschreven per schooljaar. Op het einde van het schooljaar wordt het opleidingsprogramma geëvalueerd en bijgestuurd.

Interesse? Neem contact op met je instrumentleerkracht of de artistiek directeur (wouter.aerts@so.antwerpen.be)