Academie Wilrijk

muziek - woord - beeld

Lessen geschorst - gedeeltelijke heropening vanaf 8 juni

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.
Vanaf 8 juni starten we gedeeltelijk terug op. Hieronder lees jer meer over. 

De academie is intussen bereikbaar. Je bereikt ons best op info@academiewilrijk.be.
 

HEROPSTART BEELD

We hebben als academie het einde van het academiejaar georganiseerd binnen de mogelijkheden die de overheid ons geeft. Concreet betekent dit dat we blijven inzetten op afstandsonderwijs. Daarnaast organiseren we in de academie voor elke leerling een individueel contactmoment met de leerkracht. We blikken daarin terug op het afgelopen jaar, en bespreken je plannen voor volgend schooljaar. Dit is uiteraard niet verplicht, en mag ook via telefoon of videocall plaatsvinden als je dat verkiest. 
We organiseren geen groepslessen meer in de academie dit schooljaar, maar blijven dit wel doen via digitale weg. 

Contactmomenten in de kinder- en jongerenateliers 

 • ophalen van de werken en gesprekje met de leerkracht 
 • de laatste week van juni
 • concrete afspraken volgen rond 15 juni via de leerkracht

Contactmomenten in de ateliers zeefdruk, tekenen, schilderen, projectatelier, restauratie, mozaïek en cross-over 

 • individueel reflectiegesprek van 1-1,5 uur over het afgelopen jaar en het volgend schooljaar 
 • leerlingen die afstuderen krijgen advies over hun vervolgopleiding 
 • mogelijkheid om je werk en materiaal mee naar huis te nemen
 • tussen 8 en 30 juni
 • de leerkracht contacteert je eind volgende week voor een afspraak

Neem volgende veiligheidsmaatregelen in acht als je naar de academie komt:

 • draag een mondmasker vanaf dat je de academie binnenkomt tot je de academie verlaat  
 • ontsmet je handen bij binnenkomst 
 • kom niet te laat, maar ook niet te vroeg 
 • volg de signalisatie 
 • kom niet als je symptomen hebt (hoesten, niezen, koorts) of als iemand uit je gezin ziek is

   

HEROPSTART MUZIEK-WOORD

We hebben als academie het einde van het academiejaar georganiseerd binnen de mogelijkheden die de overheid ons geeft. Concreet betekent dit dat we blijven inzetten op afstandsonderwijs. Daarnaast willen we in de academie voor bepaalde leerlingen één of meerdere individuele contactmomenten met de leerkracht. 

Contactmomenten 

 • De contactmomenten zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de preventiedienst (verwacht in de loop van volgende week). 
 • Omwille van de veiligheidsmaatregelen kunnen we helaas niet voor iedere leerling een contactmoment voorzien. De leerkracht bepaalt voor welke leerlingen een contactmoment meest aangewezen is. Als het afstandsonderwijs vlot loopt, kan de leerkracht er ook voor kiezen om geen contactmomenten op de academie te organiseren. 
 • De leerkracht informeert je tijdig over de planning van de contactmomenten. Je hebt vanzelfsprekend de keuze om hier al dan niet op in te gaan. 
 • De contactmomenten zijn 1-op-1.  
 • Het gaat om de vakken instrument, compositie & arrangeren, elektronische muziek, songwriting, spreken & presenteren... Groepsvakken hebben geen contactmomenten meer dit schooljaar. .  
 • Timing: tussen 8 en 30 juni (vanaf 25 mei voor de leerlingen die volgend jaar naar het hoger kunstonderwijs gaan). 
 • De contactmomenten gaan door in het hoofdgebouw in Wilrijk. We hebben geen toestemming gekregen van Edegem om de academie daar te openen. We hebben begrip voor deze beslissing en nodigen, waar mogelijk, de leerlingen van Edegem naar Wilrijk uit. We bekijken momenteel nog met gemeente Aartselaar of het gebouw daar kan geopend worden. Indien niet, dan trachten we ook voor die leerlingen een oplossing te vinden in Wilrijk. 
 • De academie neemt vanzelfsprekend de nodige veiligheidsmaatregelen (circulatieplan, handontsmetting, extra poets, kuchschermen...)
 • Neem zelf volgende veiligheidsmaatregelen in acht als je naar de academie komt:
  • draag een mondmasker
  • ontsmet je handen bij binnenkomst 
  • kom niet te laat, maar ook niet te vroeg 
  • volg de signalisatie 
  • kom niet als je symptomen hebt (hoesten, niezen, koorts) of als iemand uit je gezin ziek is