Academie Wilrijk

muziek - woord - beeld

Missie en Visie

MISSIE

Academie Wilrijk is een ontmoetingsplaats waar iedereen zich artistiek kan ontplooien.
Samen geloven wij in onderwijs, waar traditie en vernieuwing op een respectvolle manier
met elkaar geconfronteerd worden en persoonlijke ontwikkeling en spelplezier van elke
leerling centraal staan.

De groepsdynamiek vormt hierbij een belangrijke stimulerende factor! Door de veelzijdige
expertise van het lerarenkorps biedt Academie Wilrijk een breed artistiek palet van
waaruit zij haar leerlingen tot kunstzinnige verfijning brengt.

 

VISIE

Als culturele onderwijsinstelling ziet de Academie het als haar doel om ieders blik op
kunst en cultuur te verbreden en te verrijken.

De Academie wil een plek zijn waar “leren” en “beleven” hand in hand gaan, en “techniek”
een middel is.

Leerlingen krijgen de vrijheid om te experimenteren en zo hun grenzen te kunnen
verleggen. Dankzij de sterke betrokkenheid van de leraar ontstaat een open dialoog, die
de zoektocht naar een eigen artistieke identiteit voedt.

Het naast elkaar bestaan van de richtingen Muziek, Woord en Beeld in één Academie
zorgt voor een grote meerwaarde, waarbij vakoverschrijdende projecten op een natuurlijke
manier kunnen ontstaan.

De nauwe samenwerking met de lokale cultuurpartners, zowel in het district als in de
filiaalgemeentes, versterkt de kunstbeleving en creëert een extra platform waar leerlingen
naar buiten kunnen treden.