Academie Berchem

muziek - woord - beeld

Afwezigheden

Afwezigheid van een leerkracht
De academie verwittigt de ouders of leerling per sms wanneer een leerkracht afwezig is.
Op deze manier is iedereen op een minumum van tijd op de hoogte.
Zorg ervoor dat het secretariaat een correct gsmnummer heeft.
 

Afwezigheid van een leerling
Bij afwezigheid van een leerling stelt u de school hiervan op de hoogte.
In eerste instantie kan dit telefonisch of per sms naar de leerkracht, maar gelieve dit de volgende les schriftelijk te bevestigen.

Ook bij het uitzonderlijk vroeger verlaten van de les graag een briefje voor de leerkracht.
Na elke ongewettigde afwezigheid of 2 ongewettigde afwezigheden kan de leerling een telefoontje verwachten van de leerkracht.