Academie Berchem

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Instrument huren

Bespeel je graag een instrument, maar wil je wachten met de aankoop ervan? 
Dan kan jouw academie hierbij helpen! 

Welke instrumenten kan je huren op de Academie Berchem?

 • Houten blaasinstrumenten
  Blokfluit, Blokfluit bas, Blokfluit tenor, Dwarsfluit, Dwarsfluit piccolo, Fagot, Hobo, Klarinet, Basklarinet, Klarinet in mi mol, Klarinet in si mol
 • Koperen blaasinstrumenten:
  Euphonium, Hoorn, Saxofoon, Saxofoon bariton, Saxofoon sopraan, Saxofoon tenor, Trombone, Trompet
 • Strijkinstrumenten:
  Cello, Viool, Altviool
 • Snaarinstrumenten:
  Basgitaar, Saz, Saz grote bas, Ud

We hebben een beperkt aantal van elke soort instrumenten. 

Voor initiatieleerlingen zijn er ook een beperkt aantal instrumenten (aangepast formaat) te huur.
Accordeon, blokfluit, cello, dwarsfluit, gitaar, Klarinet, piano (keyboard), saxofoon, trompet, viool. 
Meer info kan je verkrijgen op het secretariaat.

Wie kan een instrument huren?
Om een instrument te kunnen ontlenen moet je officieel ingeschreven zijn en de jaarlijkse bijdrage en waarborg betaald hebben.

Hoe lang kan je een instrument huren? 
Het instrument wordt uitgeleend voor maximaal twee schooljaren. De uitleenperiode eindigt op 30 juni. Indien het instrument niet ingeleverd is op 30 juni zal de waarborg niet terugbetaald worden.
Leerlingen die de huur van hun instrument wensen te verlengen in het volgende schooljaar moet ingeschreven zijn voor 30 juni en vragen hiervoor uitdrukkelijke toestemming aan de directeur.
Bij het beëindigen van de opleiding vóór het einde van het schooljaar moet het instrument uiterlijk 15 kalenderdagen na de officiële datum van uitschrijving worden ingeleverd. Bij niet-naleving wordt de waarborg niet terugbetaald. Je hebt geen recht op een terugbetaling van een deel van de jaarlijkse bijdrage.
Het is verboden het instrument verder te verhuren of in bruikleen te geven aan derden.

Hoeveel bedraagt de huurprijs en wat met waarborg? 
Huren voor een heel schooljaar of twee trimesters:

Tarieven  Huurbedrag Waarborg Alle instrumenten
Standaard tarief € 75  € 100  alle instrumenten
Verminderd tarief* € 25  € 100  alle instrumenten

Huren voor één trimester:

Tarieven Huurbedrag Waarborg Alle instrumenten
Standaard tarief € 50 € 100 alle instrumenten
Verminderd tarief* € 0 € 100 alle instrumenten
 • *Heb je recht op een verminderd tarief bij inschrijving? Dan krijg je ook korting op het huurbedrag van je instrument.
 • Leerlingen instrumentinitiatie die 3 instrumenten huren op een héél schooljaar (per trimester 1 instrument) betalen het huurgeld van één schooljaar €75.
 • Breng je je instrument vroeger terug, dan wordt een deel van de huur (in verhouding tot uitleenperiode) terugbetaald.
 • De waarborg wordt via overschrijving terugbetaald bij het inleveren van je instrument, op voorwaarde dat voldaan is aan alle contractuele verplichtingen.

Zijn er voldoende instrumenten voorradig? 
Je Academie koopt geregeld instrumenten en tracht tegemoet te komen aan de vraag van de leerlingen. Indien er onverwachts toch geen instrument meer beschikbaar zou zijn, zoeken we samen naar een oplossing. Veel instrumenten zijn ook op de privé markt te huur. 

Wat doe je bij beschadiging van het instrument? 
Ga nooit zelf naar een hersteller, maar kom steeds met het instrument naar de Academie. De Academie zorgt voor de herstelling. Alleen herstellingskosten die het gevolg zijn van slijtage worden door ons gedragen, alle andere kosten zijn voor de gebruiker van het instrument.

Is het instrument verzekerd? 
Neen, maar je kan altijd zelf een verzekering afsluiten tegen schade en diefstal.

Wat moet je doen als je tijdens het schooljaar stopt met je opleiding? 
Breng dan het gehuurde instrument meteen terug naar je Academie. Uitsluitend tot 30 september wordt huurgeld terug betaald.

Heb je nog vragen?
Neem gerust contact op via academie.berchem.muziek.woord@stedelijkonderwijs.be