Academie Berchem

muziek - woord - beeld

Missie & Visie

 

VISIE

wij zijn de stad  |  de academie is een deel van een grootstad. Ze gaat in dialoog met de stad van vandaag. Samen zoeken we antwoorden. Zo is de academie vanuit haar eigenheid een afspiegeling van de tijd.

warm en open klimaat  |  de academie is een plek van warme, open ontmoetingen.

leerkracht-kunstenaar  |  de academie staat garant voor kwaliteit, professionaliteit en passie. De leerkracht-kunstenaar stimuleert de leerling.

permanente groei  |  de academie doet mensen groeien. Leerlingen, medewerkers en leerkrachten kunnen er openbloeien.

traditie en vernieuwing  |  respect voor wat we kunnen leren van traditie vormt het fundament. De academie biedt daarnaast ruimte voor experiment. Vakmanschap is de rode draad doorheen stijlen, tijden en disciplines.

grenzen verleggen  | in de academie leren we anders kijken naar de dingen en de wereld om ons heen. De academie moedigt leerlingen aan om op eigen tempo en volgens eigen draagkracht grenzen te verleggen.

MISSIE 
Academie Berchem is een inspirerende thuishaven in een grootstad, waar iedereen zich artistiek kan ontplooien.