Academie Berchem

muziek - woord - beeld

Projectatelier +18 jaar

Over de opleiding

Bekijk het fotoalbum van dit atelier. 
 

- INHOUD EN DOELSTELLING - 

Het projectatelier omvat een vijfjarige opleiding waarin jouw eigen artistiek praktijk zal worden vervolmaakt.Je groeit vanuit je oorspronkelijk beeldend werk naar een autonoom artistiek oeuvre, en dit op het niveau van een hedendaagse kunstenpraktijk.

Volgende doelstellingen staan centraal:

 • Je verdiept je het inhoudelijke discours rond je werk.
 • Je leert je eigen werk plaatsen in een hedendaagse kunstcontext.
 • Je neemt deel aan (solo- of groeps-)tentoonstellingen en kunstwedstrijden.
 • Je oefent om zowel mondeling als schriftelijk te communiceren over kunst.
 • Je vervolmaakt je beeldend werk en/of ontwerp zowel technisch als vormelijk.
 • Je verbreedt je eigen praktijk naar andere dan de eigen vertrouwde media.

Om deze doelstellingen te bereiken, werk je zelfstandig. Als student neem je een onderzoeksattitude aan: je  formuleert eigen opdrachten en probleemstellingen, je denkt kritisch na over het eigen werk, communiceert met een open vizier, gaat in debat en neemt standpunten in.  

- WERKVORMEN - 

In het projectatelier begeleiden we je in je praktijk van ontwerper / kunstenaar aan de hand van volgende werkvormen:

 • Reflectie en onderzoek
 • Interactie
 • Open platform
 • Contextualiteit

Er zijn 8uur/ week opleiding voorzien. De invulling hiervan wordt gecommuniceerd aan de hand van een trimesterkalender. Maar het projectatelier is geen atelier als een vaste werkplek.

- REFLECTIE EN ONDERZOEK -

Het atelier is dus een plek voor reflectie en artistiek onderzoek dat vanuit een voorafgaande opleiding vertrekt. Het verdiepen in artistieke inzichten en vaardigheden vormen de basis om een autonoom onderzoeksproject aan te vatten. Het atelier streeft er naar om jouw eigen mogelijkheden te laten ontdekken en een eigen praktijk-expertise uit te bouwen. Om jou zo te stimuleren jezelf te ontwikkelen als autonoom kunstenaar.

- INTERACTIE -

De basis van de trimesterkalender wordt gevormd door groepsbesprekingen. Het atelier telt een mix van studenten uit zowel de vrije kunsten als ontwerpers – vormgevers. De visies en benaderingen van de medestudenten uit verschillende disciplines verrijken jouw praktijk. Tijdens de groepsbesprekingen presenteren de studenten hun werk als onderzoek, werkproces, realisatie of presentatie. Je toont met andere woorden waaraan je hebt gewerkt in je eigen atelier. Je collega’s en docenten bevragen je werk, geven je advies, nodigen je uit om je werk te verdiepen. Participatie aan en interactie met de groep is een essentiële werkvorm binnen het projectatelier.

Daarnaast zijn er doorheen het jaar klassikale lesmomenten en opdrachten rond het visualiseren van je onderzoek, het opmaken van een portfolio, het schrijven van een artist statement,… Zo krijg je de bagage mee om professioneel over je eigen werk te communiceren en naar buiten te komen.

Er wordt ook ruimte voorzien voor individuele gesprekken met de docenten. Dit voor concrete, bijzondere gebeurtenissen in je artistiek parcours te bespreken bvb. deelname aan wedstrijden of tentoonstelling, het uitbouwen van jouw online aanwezigheid,… Uiteraard volgt er ook twee maal per jaar een uitgebreide inhoudelijke evaluatie door het docententeam van jouw artistiek onderzoek en realisaties.

- OPEN PLATFORM -

Het projectatelier is een open platform van ontmoeting, onderzoek, ontwikkeling en realisatie en presentatie. Je wordt uitgenodigd om binnen de academie gebruik te maken van de faciliteiten en expertises van Academie Berchem.

In samenspraak met de begeleidende docenten wordt gezocht hoe je je eigen artistieke vaardigheden verder kan uitbreiden naar andere media. Zo kan je een ‘aanvraag projectatelier’ doen om een werkperiode in een ander atelier van Academie Berchem gericht nieuwe technieken te leren. Of zo kan je -in samenspraak met de begeleidende docenten- de expertise van andere vakdocenten van de Academie inroepen. De docenten stimuleren je om workshops buiten de academie te volgen of te leren van externe experten.

- CONTEXT -

Het atelier hecht grote waarde aan een open onderzoekende houding naar de kunstwereld en de maatschappij. Door tentoonstellingen te bezoeken, deel te nemen aan gastcolleges en lezingen, consultaties bij kunstprofessionals en cross-overs met andere media verbreden de studenten hun kijk op de hedendaagse kunstscene. Je wordt helemaal ondergedompeld in de hedendaagse kunstwereld.

Tijdens deze uitstappen en evenementen leer je een brede variëteit aan kunstcontexten kennen. Hierdoor kan je gaandeweg je oeuvre beter inpassen in een geschikte inhoudelijke context of circuit. De studenten doorlopen het hele traject om in het vijfde jaar een tentoonstelling / presentatie te organiseren. Je bepaalt de locatie, het concept, de scenografie,… en ondersteunt het geheel met een gepast (online) portfolio.

IS HET PROJECTATELIER IETS VOOR JOU?

Wil je je kandidaat stellen voor het projectatelier? Dan verwachten we dat je reeds een eigen artistieke praktijk kan aantonen. Deze praktijk moet inhoudelijk en vormelijk beantwoorden aan het afstudeerniveau van een specialisatiegraad. Als starter in het projectatelier kan je een eigen, zelfstandige startproject formuleren, samen met je eigen doelstellingen voor het eerste jaar formuleren.

Beide voorwaarden toetsen we in een gesprek eind juni of begin september. Je brengt je portfolio mee en vertelt ons over je plannen voor verdere ontwikkeling van je werk. De begeleidende docenten en/of de directie gaan op basis hiervan met je in gesprek om te zien of het projectatelier bij jouw verwachtingen past.

Duur: 5 jaar | 8 uur per week
Docenten: Silke Fleischer en Anne Verlent
Wanneer: Bekijk het uurrooster
Vragen over de opleiding? mail anne.verlent@so.antwerpen.be
 

EXTRA KOSTEN?
Naast het inschrijvingsgeld heb je in dit atelier een aantal extra kosten.
We geven een schatting:

 • Afhankelijk van jouw keuze voor techniek, materiaal en project koop je zelf extra materiaal aan. Dat kan verspreid over het jaar.
 • Afhankelijk van het gebruik van infrastructuur specifiek voor jouw project kan het zijn dat er een forfait gevraagd wordt. Dit is in samenspraak met jouw docent(en).

Wat voorziet de academie:

 • schetsboek A4 (enkel 1e jaar)
 • Binnen projectatelier kan je gebruik maken van de infrastructuur en apparatuur in speficieke ateliers.