Academie Berchem

muziek - woord - beeld

Blazershappeningzondag 15 maart 2020

Voor alle 6- en 7-jarige geïnteresseerde kinderen

Blaasinstrumenten zijn weinig gekend bij jonge kinderen. Daarom organiseren we op zondag 15 maart voor 6- en 7-jarige kinderen een blazershappening.

 

Programma:

  • 10u30: Repetitie met de kinderen en de blazers in het auditorium van de academie (3e verdieping). Ouders kunnen wachten in de ontmoetingsruimte en in lokaal 3.7.
  • 11u00: Deuren open voor de ouders/publiek. Kort concertje in het auditorium. De kinderen zingen samen met het blazersensemble enkele liederen en de verschillende blaasinstrumenten worden voorgesteld door korte optredens van leerlingen.
  • 11u45: De kinderen kunnen in verschillende lokalen in de academie de instrumenten gaan uitproberen.
  • 12u30: Einde

Inschrijven:

Ons auditorium heeft maar een beperkt aantal plaatsen. Om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven te komen, vragen we dat er per kind maximum 1 begeleidende volwassene aanwezig zal zijn. Mogen we je vragen om je aanwezigheid per mail te bevestigen via  kristel.verpoten@so.antwerpen.be

           

            Naam leerling: _________________________________________________________

            O zal aanwezig zijn op 15 maart met één ouder (of andere begeleidende volwassene)

            O zal aanwezig zijn, maar zonder ouder (of andere begeleidende volwassene)

            O zal niet aanwezig zijn op 15 maart