Academie Berchem

muziek - woord - beeld

CORONA update

Maatregelen in Academie Berchem

EXTRA NIEUWS: CORONA - opstart september 

ACADEMIEJAAR 2020-2021

We zijn heel blij iedereen te kunnen weerzien in september na een lange zomer en een bewogen schooljaar. Onze Academie Berchem zal zoals de andere scholen uit Stedelijk Onderwijs op 1 september al haar lessen terug opstarten in de academie en haar wijkafdelingen én dit in een veilige omgeving.

In overeenstemming met de Corona-draaiboeken van Onderwijs Vlaanderen, hebben we de lessen zodanig georganiseerd, dat we ook bij een heropflakkering van het virus het grootste deel van de lestijd op de academie kunnen laten doorgaan.

De communicatie en afspraken over de specifieke maatregelen voor jouw les verlopen via jouw leerkracht. We vragen aan iedereen om de veiligheidsregels na te leven.

ALGEMEEN CORONA - AFSPRAKEN

 • Mondmaskers: 
  Iedereen vanaf 12 jaar moet een mondmasker dragen vanaf de ingang en in het hele academiegebouw. De academie zelf voorziet geen mondmaskers voor de leerlingen. 12-jarigen die nog in de lagere school zitten, hoeven het niet te dragen tijdens lessen samen met min 12-jarigen. Voor zangers, blazers en woordleerlingen worden specifieke afspraken met de leraar gemaakt.
 • Voldoende ruimte:
  We zorgen ervoor dat iedereen een ruime plek heeft in de klas of atelier. 
 • Ventilatie:
  De klassen en ateliers worden maximaal geventileerd. Door de focus op frisse lucht kan een extra trui aangewezen zijn.
 • Afstandsregel:
  We vragen aan iedereen om de afstandsregel van 1,5m te respecteren waar dat kan en waar het nodig is (2 meter in het geval van zangers, blazers en woordleerlingen).
 • Handhygiëne:
  We vragen aan iedereen om de handen te wassen alvorens je de klas of atelier binnengaat. 
 • Ontsmetting:
  • Groepslessen: leerkrachten reinigen de contactpunten tussen 2 lessen met een zeepoplossing. Om hier voldoende tijd voor te hebben, wordt de eigenlijke les 10 minuten vroeger beëindigd
  • Individuele lessen: leerkrachten reinigen de contactpunten tussen 2 lessen met een zeepoplossing. De eigenlijke les zal ca 5 minuten eerder stoppen.
 • ​Respect:
  We dragen zorg voor elkaar en respecteren de regels.
 • Uitstappen:
  Uitstappen buiten de academie worden voorlopig niet georganiseerd.
 • Expo's, optredens en concerten: 
  Alle activiteiten mogen in principe georganiseerd worden binnen de geldende veiligheidsmaatregelen op dat moment.
  Academie Berchem gaat hier voorzichtig mee om en zal elke activiteit apart bekijken rekening houdend met de Corona situatie op dat moment.
 • Leerlingen uit Nederland:
  Van het Belgische en Nederlandse ministerie kregen we bericht dat er geen restricties zijn voor leerlingen uit Nederland die les volgen in België. Er moeten dus geen attesten voorgelegd worden wanneer ze zich verplaatsen. Ook quarantaine is tot op heden niet nodig of van toepassing.
 • Begeleiden van leerlingen door ouders:
  Kinderen gaan zoveel mogelijk alleen naar de klas. Ouders blijven buiten het gebouw wachten. 
LD MUZIEK - WOORD

Parking binnenplein Onze-Lieve-Vrouwstraat
Alle wagens worden buiten geparkeerd. Het binnenplein wordt gebruikt als pauzeruimte, open lesruimte, speelplaats en fietsenstalling. Er worden tentjes voorzien om onder te pauzeren.

Eten en drank voor en na de les
Drank en eten worden door de leerlingen zelf meegenomen, alsook bestek, bekers en/of borden. Alle automaten in de academie staan op non-actief. Enkel de microgolf mag blijven staan en gebruikt worden.

Hal en wachtruimte
Deze kunnen niet meer gebruikt worden. Ouders en leerlingen die te vroeg zijn, wachten beneden en buiten de schuifdeur. Laat je kind alleen naar boven gaan. 

Online lessen
Wil je liever meer online muziekles volgen i.p.v. een les op de academie? We begrijpen dat een aantal leerlingen zich daar comfortabeler bij voelen. Spreek dit af met je leerkracht. Hij/zij zal bekijken wat mogelijk is.

vrijdag 13 maart 2020