Academie Berchem

muziek - woord - beeld

CORONA update

Maatregelen in Academie Berchem

EXTRA NIEUWS: CORONA – code 'rood'

23 februari 2021

Beste leerlingen,
Beste ouders,

De regering heeft beslist dat de lessen van de academies kunnen blijven doorgaan volgens bepaalde maatregelen.
We doen ons uiterste best om dit zo optimaal mogelijk te organiseren. 
Specifieke richtlijnen krijgen jullie via de leerkrachten. 

Voor -12-jarigen:

  • Groepen wordt beperkt tot maximaal 10 leerlingen. 
  • Een combinatie van academie-opleidingen muziek, woord en beeld is toegelaten. 
  • Leerlingen kiezen voor groepslessen aan de academie OF een andere buitenschoolse activiteit.

Voor +12-jarigen:

  • Lessen van max 4 leerlingen per groep. Andere lessen verlopen via afstandsonderwijs.

ALGEMENE CORONA AFSPRAKEN

Handhygiëne
Ontsmet je handen bij binnen- en buitengaan van de academie.
Ventilatie
De klassen en ateliers worden maximaal geventileerd. 
Afstandsregel
We vragen aan iedereen om steeds de afstandsregel van 1,5m te respecteren.
Respect:

We dragen zorg voor elkaar en respecteren de regels.
Uitstappen:
Code rood: Uitstappen buiten de academie worden voorlopig niet georganiseerd.
Expo's, optredens en concerten: 
Code rood: Momenteel ligt de focus op het lesgeven. Toonmomenten, expo’s, evenementen en dergelijke meer worden tijdelijk geannuleerd.
Leerlingen uit Nederland:
Code rood: Voorlopig schakelen we over op zoveel mogelijk online les.
Begeleiden van leerlingen door ouders:
Kinderen gaan alleen naar de klas. Ouders blijven buiten het gebouw wachten. 

Kom niet naar de academie

  • In de 14 dagen van verhoogde waakzaamheid na een laag-risico contact met een besmet persoon
  • in de periode van verhoogde waakzaamheid na quarantaine omwille van een hoog-risico contact met een besmet persoon (de verhoogde waakzaamheid eindigt 14 dagen na je laatste contact met die persoon)
  • bij vermoeden van corona, dus wanneer je symptomen hebt 
  • in de periode van verhoogde waakzaamheid na quarantaine omwille van een besmetting met covid 19

Wie verwittig je bij een besmetting? 
Neem zo snel mogelijk contact op met de academie:

Geef je naam, data van de laatste lessen, de naam van je leerkracht(en) en de datum waarop symptomen gestart zijn.
Laat het ook weten als je geen symptomen hebt.

Welke persoonsgegevens delen we bij contacttracing aan Eerstelijnszone Antwerpen?
Als er een coronabesmetting wordt vastgesteld in je klas, zullen we de vraag krijgen om je contactgegevens door te geven aan Eerstelijnszone Antwerpen. Ze staan in voor de opvolging van de contacttracing.  
Uiteraard geven we je (contact)gegevens nooit zomaar aan iedereen door. In dit geval is het wel belangrijk om mee te werken met de contacttracers en Eerstelijnszone Antwerpen. 
Als je er niet mee akkoord dat we je gegevens doorgeven aan de Eerstelijnszone Antwerpen, kan je dat melden aan het secretariaat.
Als de contacttracers hierom vragen delen we volgende persoonsgegevens: Je volledige naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, de datum van je covid test/resultaat en eventueel je moedertaal.  

dinsdag 23 februari 2021