Academie Berchem

muziek - woord - beeld

CORONA update

Maatregelen in Academie Berchem

EXTRA NIEUWS: CORONA – code 'rood' na verlengde herfstvakantie 

14 november 2020

Beste leerlingen,
Beste ouders,

Het coronavirus is nog steeds wijdverspreid aanwezig in de samenleving waardoor onze gezondheidszorg onder zeer zware druk staat. Om het tij te keren en een derde golf te voorkomen, moet het aantal besmettingen omlaag. Daarom moet het aantal contacten dat mensen hebben drastisch gereduceerd worden, ook op onze academie.

Lessen in het deeltijds kunstonderwijs zorgen voor veel extra contacten die men in deze fase van de epidemie wil vermijden, zeker voor de leeftijdsgroepen +12. Daarom zijn er tijdens het sociaal overleg tussen de minister, virologen, onderwijsverstrekkers en vakorganisaties nieuwe verstrengde maatregelen genomen voor de heropstart van het deeltijdskunstonderwijs na de verlengde herfstvakantie.

Vanaf maandag 16 november herstarten we de lessen, net zoals alle andere academies, in code rood. 
Wat dit betekent voor de afdeling beeld en muziek-woord lees je verder onder.

Deze maatregelen zijn in principe geldig tot aan de kerstvakantie, maar worden tussentijds geëvalueerd.
We hopen -net zoals jullie- op een snelle versoepeling van deze maatregelen.

De stedelijke academies kiezen om te werken via de online platformen InTeams (Office 365) & Padlet. Stedelijk Onderwijs voorziet voor alle leerlingen gratis het Office 365 pakket (Word, Excel, PowerPoint, Teams, 1TB cloud opslag, …). Volgende week krijgen jullie een persoonlijke mail met jouw inloggegevens en stappenplan hoe te downloaden. 
Padlet kan je gratis downloaden en je maakt zelf een account aan. 
Heb je technische problemen, neem dan contact op met info@academieberchem.be

Samen met het lerarenteam zijn we er ons terdege van bewust dat leerlingen van het deeltijds kunstonderwijs met deze gewijzigde maatregel hard getroffen worden. We kunnen niet dezelfde kwaliteit bieden bij afstands- of 1 op 1 onderwijs. We hopen met alle academies op ondersteunende maatregelen van de Vlaamse overheid. 
NU willen we ons in eerste plaats engageren om de strijd tegen het virus te winnen

Blijf gezond, zorg goed voor mekaar!
Het academie team

BEELD

MUZIEK - WOORD

 • “Lessen voor leerlingen jonger dan 12 jaar blijven doorgaan zoals voorheen.“
  Alle beeldateliers voor kinderen zullen plaatsvinden volgens de gekende afspraken. Kinderen, ook 12-jarigen die nog in het basisonderwijs zitten, hoeven geen mondmasker aan. De leerkrachten zetten wel een mondmasker op. De lokalen worden dagelijks ontsmet en tijdens de les verlucht. Alle ouders zetten hun kinderen af aan de buitendeur van het schoolgebouw en wachten ook buiten hun kind op. Op de academie zelf kan je wachten (in de tent) op de binnenplaats.

 • Voor leerlingen ouder dan 12 jaar wordt afstandsonderwijs georganiseerd. 
  Afhankelijk van het atelier en discipline wordt dit gecombineerd met 1 op1 lessen. Via jouw leerkracht kom je te weten hoe de lessen verder worden georganiseerd. 

Eten en drank voor en na de les
Drank en eten worden door de leerlingen zelf meegenomen, alsook bestek, bekers en/of borden. Alle automaten in de academie staan op non-actief. Enkel de microgolf mag blijven staan en gebruikt worden.

 • “Groepslessen voor leerlingen jonger dan 12 jaar blijven doorgaan zoals voorheen.“
  Nieuw is dat kinderen tijdens de groepslessen (Muziekatelier),  net als de leerkracht, een mondmasker dragen. Ook 12-jarigen, die nog in het basisonderwijs zitten, behoren tot deze groep. De zitplaatsen worden na elke les ontsmet en het lokaal wordt tijdens de les verlucht. Alle ouders zetten hun kinderen (met mondmasker aan) af aan de buitendeur van het schoolgebouw en wachten daar hun kind op.
  Jouw leerkracht neemt contact op omtrent de afspraken voor de instrumentlessen.


   
 • “Voor leerlingen ouder dan 12 jaar wordt afstandsonderwijs georganiseerd." 
  1 op 1 lessen zijn enkel bij uitzondering mogelijk, bv. voor leerlingen die kiezen om verder te gaan in een kunstdiscipline. Via jouw leerkracht kom je te weten hoe de les verder zal verlopen. Krijg je geen bericht, neem dan contact op met de coördinator:
  -  kristel.verpoten@so.antwerpen.be: Coördinator kunstenbad, instrumentinitiatie, muziekatelier, muzieklab, muziektheorie, gitaar, zang, piano, groepsmusiceren, blazers, harp, strijkers en wereldmuziek, alternatieve leercontext, aanvangsbegeleiding en zorgcoördinatie
  johan.sarens@so.antwerpen.beCoördinator Jazz-Pop-Rock, elektronische muziek en muziekproductie
  ivan.pecnik@so.antwerpen.be: Coördinator Woord (tijdelijk ter vervanging van Marlijn Spee)
  rudi.giron@so.antwerpen.beCoördinator musical

Hal en wachtruimte
Deze kunnen niet meer gebruikt worden. Ouders en leerlingen die te vroeg zijn, wachten beneden en buiten de schuifdeur. 

ALGEMENE CORONA AFSPRAKEN

Voldoende ruimte:
We zorgen ervoor dat iedereen een ruime plek heeft in de klas of atelier. 
Ventilatie:
De klassen en ateliers worden maximaal geventileerd. 
Door de focus op frisse lucht kan een extra trui aangewezen zijn.
Afstandsregel:
We vragen aan iedereen om steeds de afstandsregel van 1,5m te respecteren.
Handhygiëne:
We vragen aan iedereen om de handen te wassen vooraleer de les begint. We volgen hierin de richtlijnen van de overheid: water en zeep zijn beter dan alcoholgel.
Ontsmetting:

 • Groepslessen: Leerkrachten reinigen de contactpunten tussen 2 lessen (-12 jarigen) met een zeepoplossing. Om hier voldoende tijd voor te hebben, wordt de eigenlijke les 10 minuten vroeger beëindigd
 • Individuele lessen: In geval van 1 op 1 lessen, zal de leerkracht de contactpunten tussen 2 lessen reinigen met een zeepoplossing. De eigenlijke les zal ca 5 minuten eerder stoppen.

​Respect:
We dragen zorg voor elkaar en respecteren de regels.
Uitstappen:
code rood: Uitstappen buiten de academie worden voorlopig niet georganiseerd.
Expo's, optredens en concerten: 
code rood: Momenteel ligt de focus op het lesgeven, toonmomenten, expo’s, evenementen en dergelijke meer worden tijdelijk geannuleerd.
Leerlingen uit Nederland:
code rood: Voorlopig schakelen we over op zoveel mogelijk online les.
Begeleiden van leerlingen door ouders:
Kinderen gaan alleen naar de klas. Ouders blijven buiten het gebouw wachten. 

maandag 16 november 2020