Academie Berchem

muziek - woord - beeld

Zorg op de academie

  

In Academie Berchem bieden we een brede basiszorg aan alle leerlingen. We streven naar een veilig en stimulerend klimaat voor iedereen die een opleiding volgt aan onze academie. Dat betekent dat we zorgen voor een omgeving waar je leert om: samen te werken met anderen, een eigen mening te formuleren, je werk te tonen aan anderen, je artistiek te ontplooien en te kijken met een open blik naar de wereld om je heen. Academie Berchem wil bovenal een plek zijn waar je je goed voelt en waar je jezelf kan zijn in alle veiligheid van de klas.
Lukt dit om een of andere reden niet? Dan zoeken we samen met jou naar een oplossing. 

Voor specifieke zorgvragen van een kind, jongere of volwassene staan onze zorgcoördinatoren klaar. Sommige leerlingen hebben nood aan verhoogde aandacht in de klas wat kan opgevangen worden mits een afspraak of kleine aanpassing. Andere leerlingen hebben nood aan een leertraject op maat. Onze zorgcoördinatoren vertrekken steeds van de huidige vaardigheden en gaan na wat haalbaar is voor de leerling en de klascontext. Daarom start een zorgvraag steeds met een intakegesprek. Nadien wordt stap voor stap een plan uitgewerkt.

Ook het welzijn van al wie aan de academie les volgt, is voor ons belangrijk. Daarom staan onze zorgcoördinatoren ook klaar om leerlingen te ondersteunen bij pestgedrag, conflicten of emotionele moeilijkheden. We doen dit steeds in overleg met de betrokkenen en met de nodige discretie.
De zorgcoördinatoren werken steeds nauw samen met de directie en staan open voor jullie vragen: