Academie Hoboken

muziek - woord - dans - beeld

CORONA update

Maatregelen in Academie Hoboken
corona icoon

EXTRA NIEUWS: CORONA – code 'rood'

UPDATE CORONA

Update 25 maart 2021

Gisteren besliste het overlegcomité om de lessen, met uitzondering in het kleuteronderwijs, vanaf maandag 29 maart op te schorten.

Dit betekent dat er geen les wordt gegeven aan de leerlingen/cursisten van de lagere school, het secundair onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs en het volwassenenonderwijs. Dit wil zeggen dat er ook geen digitaal aanbod wordt voorzien.

Zaterdag 27 maart is dus de laatste lesdag in de academie. 

Voor de leerlingen/studenten van de beeldafdeling betekent het ook dat er volgende week geen gesprekken artistieke feedback op school kunnen plaatsvinden.

Zonder tegenbericht, zien we jullie heel graag terug vanaf maandag 19 april. Hopelijk helpt deze korte pauze om na de vakantie er weer veilig in te vliegen. Blijf gezond allemaal en geniet van de lente.

update 19 maart 2021

Beste leerlingen,
Beste ouders,

De regering heeft beslist dat de lessen van de academies kunnen blijven doorgaan volgens bepaalde maatregelen.
We doen ons uiterste best om dit zo optimaal mogelijk te organiseren. Specifieke richtlijnen krijgen jullie via de leerkrachten. 

Voor -12-jarigen:

NIEUW: Om de verspreiding van het corona-virus onder -12-jarigen in te perken, heeft de minister nu ook voor de academies een mondmaskerplicht ingeroepen. Deze gaat in vanaf vandaag (19 maart) en geldt voor alle leerlingen uit het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs. Kinderen die nog geen 10 jaar zijn, maar wel samen met +10-jarigen les volgen in eenzelfde lokaal, moeten ook een mondmasker dragen. Net zoals het al moest voor alle kinderen in vakken waarbij gezongen wordt.
Wij vragen jullie om deze maatregelen van de overheid nauwgezet op te volgen, zodat onze academiewerking zo goed mogelijk kan blijven doorgaan.

Groepen wordt beperkt tot maximaal 10 leerlingen. 
Een combinatie van academie-opleidingen muziek, woord en beeld is toegelaten. 
Leerlingen kiezen voor groepslessen aan de academie OF een andere buitenschoolse activiteit.

Voor +12-jarigen:

Lessen van max 4 leerlingen per groep. Andere lessen verlopen via afstandsonderwijs.

ALGEMENE CORONA AFSPRAKEN

Handhygiëne
Ontsmet je handen bij binnen- en buitengaan van de academie.
Ventilatie
De klassen en ateliers worden maximaal geventileerd. 
Afstandsregel
We vragen aan iedereen om steeds de afstandsregel van 1,5m te respecteren.​
Respect
We dragen zorg voor elkaar en respecteren de regels.
Uitstappen
Code rood: Uitstappen buiten de academie worden voorlopig niet georganiseerd.
Expo's, optredens en concerten
Code rood: Momenteel ligt de focus op het lesgeven. Toonmomenten, expo’s, evenementen en dergelijke meer worden tijdelijk geannuleerd.
Leerlingen uit Nederland
Code rood: Voorlopig schakelen we over op zoveel mogelijk online les.
Begeleiden van leerlingen door ouders
Kinderen gaan alleen naar de klas. Ouders blijven buiten het gebouw wachten. 

Kom niet naar de academie

In de 14 dagen van verhoogde waakzaamheid na een laag-risico contact met een besmet persoon
in de periode van verhoogde waakzaamheid na quarantaine omwille van een hoog-risico contact met een besmet persoon (de verhoogde waakzaamheid eindigt 14 dagen na je laatste contact met die persoon)
bij vermoeden van corona, dus wanneer je symptomen hebt 
in de periode van verhoogde waakzaamheid na quarantaine omwille van een besmetting met covid 19

Wie verwittig je bij een besmetting? 
Neem zo snel mogelijk contact op met de academie:

Beeld: info.beeld@academiehoboken.be of 03 830 09 03
Muziek-woord-dans: info@academiehoboken.be of 03 283 31 20

Geef je naam, data van de laatste lessen, de naam van je leerkracht(en) en de datum waarop symptomen gestart zijn.
Laat het ook weten als je geen symptomen hebt.

Welke persoonsgegevens delen we bij contacttracing aan Eerstelijnszone Antwerpen?
Als er een coronabesmetting wordt vastgesteld in je klas, zullen we de vraag krijgen om je contactgegevens door te geven aan Eerstelijnszone Antwerpen. Ze staan in voor de opvolging van de contacttracing.  
Uiteraard geven we je (contact)gegevens nooit zomaar aan iedereen door. In dit geval is het wel belangrijk om mee te werken met de contacttracers en Eerstelijnszone Antwerpen. 
Als je er niet mee akkoord dat we je gegevens doorgeven aan de Eerstelijnszone Antwerpen, kan je dat melden aan het secretariaat.
Als de contacttracers hierom vragen delen we volgende persoonsgegevens: Je volledige naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, de datum van je covid test/resultaat en eventueel je moedertaal.  

maandag 22 maart 2021