Academie Hoboken

muziek - woord - dans - beeld

Vakantiedagen

Vakantiedagen schooljaar 2021-2022:

Facultatieve verlofdag: vrijdag 8 oktober 2021
Herfstvakantie: van maandag 1 november tot en met zondag 7 november 2021
Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021
Kerstvakantie: van maandag 27 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022
Krokusvakantie: van maandag 28 februari tot en zondag 6 maart 2022
Pedagogische studiedag: maandag 28 maart 2022
Paasvakantie: van maandag 4 tot en met zondag 17 april 2022 
Paasmaandag: 18 april 2022
Dag van de Arbeid: zondag 1 mei 2022
Facultatieve verlofdag: maandag 2 mei 2022
Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022
Pinkstermaandag: maandag 6 juni 2022
​Zomervakantie: van vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus 2022

Vakantiedagen schooljaar 2022-2023:

Facultatieve verlofdag: maandag 3 oktober 2022
Herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met zondag 6 november 2022
Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022
Pedagogische studiedag: woensdag 14 december 2022
Kerstvakantie: van maandag 26 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023
Facultatieve verlofdag: vrijdag 3 februari 2023
Krokusvakantie: van maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari 2023
Paasvakantie: van maandag 3 tot en met zondag 16 april 2023 
Dag van de Arbeid: maandag 1 mei 2023
Hemelvaartsdag: donderdag 18 mei 2023
Pinkstermaandag: maandag 30 mei 2023
​Zomervakantie: van zaterdag 1 juli tot en met donderdag 31 augustus 2023

Opmerking voor leerlingen van onze wijkafdelingen (Musica, De Piramide, De Toverbol, Het Kompas, De Schakel, Het Accent, Lyceum Olympiade, Lyceum Pestalozzi, Studio Dynamo): 
onze facultatieve verlofdagen vallen niet samen met de dagschool!  
Als er een verlofdag is op de school, gaan de lessen van de academie wel door! Eventueel op een andere locatie, maar dit zal de leerkracht tijdig communiceren