Academie Merksem

stedelijk deeltijds kunstonderwijs

Artistiek Pedagogisch Project Academie Merksem

 • Academie Merksem wil grensverleggend zijn.
 • Academie Merksem wil zich onderscheiden door:
  een uitgesproken visie op onze core business: kunstonderwijs
  een uitgesproken visie op onze maatschappelijke rol en engagement

Dynamische ontmoetingsplaats

Ieder jaar volgen meer dan 1000 studenten een kunstopleiding in de Academie van Merksem. We bekijken deze opleiding en kunstonderwijs in het algemeen niet als eenrichtingsverkeer van leerkracht naar leerling, maar als een wisselwerking tussen alle betrokkenen: leerkrachten, leerlingen, ouders, partners, basisscholen, …

Onze academie staat nooit stil. Iedereen leert voortdurend van elkaar, luistert naar elkaar en biedt elkaar ontelbare kansen en mogelijkheden.

Passie en vakmanschap

In onze academie gaan passie en vakmanschap hand in hand. Al onze leerkrachten zijn gediplomeerden die met veel passie, deskundigheid, toewijding en betrokkenheid hun vakmanschap en kunstenaarschap overbrengen op de leerlingen. Onze leerkrachten zijn een gids om de ontwikkeling en het leren van de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Kunstig Competent

Academie Merksem hanteert het raamleerplan van Kunstig Competent als pedagogisch kader.

Een artistieke ontwikkeling verloopt voor ieder individu anders, iedereen is uniek. Leerlingen die het maximum uit zichzelf willen halen om een artistieke ontwikkeling op gang te brengen, hebben nood aan een veilig pedagogisch klimaat. Het hele team van onze academie neemt de verantwoordelijkheid en het engagement om dit klimaat te scheppen. 

Om artistieke ontwikkeling te realiseren streven we ernaar dat een leerling volgende artistieke competenties verwerft:

 • kunstenaar/verbeelden: experimenteren, creëren, zich op een persoonlijke wijze uitdrukken, zich inleven
 • onderzoeker/onderzoek: nieuwsgierig en onderzoekend zijn, eigen sterktes en werkpunten benoemen, proces zichtbaar maken, eigen horizon verruimen
 • vakman/vakmanschap: techniek, materiaal en basisvaardigheden beheersen, werken met/aan kwaliteit, werkhouding ontwikkelen, vakkennis hanteren
 • samenspeler/dialoog: samenwerken, feedback geven en ontvangen, in dialoog gaan (extra podiumkunsten: samen maken, respect tonen voor anderen en hun werk)
 • performer/tonen: werk selecteren, werk tonen (extra podiumkunsten: tonen met kwaliteit, de codes van het (zich) tonen gebruiken, publiek willen raken en eigen oeuvre opbouwen)

Onze evaluatie vertelt over iemands kwaliteiten en over diens aandachtspunten en groeimogelijkheden.

Een leerling die eraan werkt om deze competenties en attitudes te verwerven, zal daardoor ook in het latere leven veel sterker staan. We zijn ervan overtuigd dat de artistieke opleiding ook een bouwsteen kan zijn om ‘Actief Burgerschap’ te stimuleren.

Openheid, vertrouwen & respect

We willen inspelen op de individuele behoeften van alle leerlingen. We hebben respect voor elk individu. Onze academie moet een fijne plaats zijn voor iedereen, daarom staan we erop dat iedereen respect heeft voor elkaar, het werk van zichzelf en de anderen.

Academie Merksem is een artistieke vrijplaats waar je je creativiteit de kans geeft om te groeien. Het is een plek waar je mag experimenteren in alle veiligheid, waar je fouten mag maken. Het is een plek waar je samen leert, samen en ook individueel door een proces gaat en tijd besteedt aan een gemeenschappelijke passie.

We stimuleren onze leerlingen en studenten om met kleine en grote artistieke projecten naar buiten te komen.

Kinderrechtenacademie *

Academie Merksem is een Kinderrechtenacademie.

Dit betekent dat we opkomen voor en investeren in het recht op:

 • participatie
 • ontspanning/cultuur
 • bescherming
 • basisbehoeften
 • samenkomen
 • familie
 • identiteit
 • kwaliteitsvol onderwijs
 • non-discriminatie

We verwierven inzichten door de coaching en begeleiding (spiegel) van Plan België. We doen er alles aan om dit zichtbaar te maken in onze werking.

We zijn een academie die luistert naar kinderen* en hun ouders.

We zijn ervan overtuigd dat kunsteducatie het zelfvertrouwen, zelfbeeld, (zelf)respect versterkt. Daarom is het noodzakelijk dat elk kind de kans krijgt om dit te ervaren en moeten we de drempels naar onze academie verlagen.

*Elke volwassene is ook kind geweest. - “Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up” Picasso

Diversiteit

Zoals elk district heeft Merksem een populatie van verschillende mensen, verschillende opvattingen en interesses, verschillende culturele, religieuze, sociaal-economische achtergronden, individuele beperkingen en talenten. Omgaan met deze diversiteit is een enorme uitdaging.

We zien deze diversiteit als een verrijking. Wie openstaat voor diversiteit ziet meer, ervaart meer, leert meer.

We trachten alle mogelijke barrières zo veel mogelijk weg te werken en de academie voor iedereen toegankelijk te maken. We hanteren aangepaste communicatie, financiële tegemoetkomingen, leertrajecten op maat, ...

Brede Scholen

Kinderen en jongeren ontwikkelen zich in verschillende omgevingen: thuis, op het speelplein, op school, in de sportclub, in de academie … Ze bewegen zich met andere woorden doorheen een veelheid aan contexten waarbinnen ze uiteenlopende leer- en leefervaringen opdoen. Het ondersteunen en creëren van deze leer-en leefomgevingen is de uitdaging waar elke Brede School voor staat.

Wij zijn steeds op zoek naar samenwerkingsverbanden met verschillende partners met als doel de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren te verhogen. Wij willen een brede leer- en leefomgeving creëren waarbinnen kinderen en jongeren een grote verscheidenheid aan ervaringen kunnen beleven.

Enkele voorbeelden van onze academie als ‘brede school’: Kunstkuur, Merksemdok, Hardenvoort, WACADAM, Plan België/Kinderrechtenacademie, CC Merksem, Bib Merksem, …

Inzet en betrokkenheid

Onze academie geeft elke student voortdurend nieuwe kansen om zich te ontplooien en grensverleggend te reizen naar hun artistieke toekomst. We verwachten dat alle studenten optimaal engagement tonen.

We trachten de ouders en de leerlingen zo veel mogelijk te betrekken d.m.v. infomomenten, toonmomenten, expo’s, kwalitatieve en kwantitatieve bevragingen, open klassen, klasconcerten, schoolconcerten, open dagen… om te bouwen aan hun artistieke toekomst.