Academie Merksem

beeld - muziek - woord - dans

Inschrijven

INSCHRIJVEN

De inschrijvingen voor dit schooljaar zijn afgesloten. 

Half juni 2018 starten de inschrijvingen voor het schooljaar 2018 - 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ben je nieuw? Heb je vragen over een opleiding? 
Neem gerust contact op met het secretariaat van onze Academie. 

We maken je graag wegwijs in onze opleidingen en zetten je op weg met online inschrijven. Je kan natuurlijk ook langskomen en aan de balie inschrijven tijdens de inschrijvingsuren.


ONLINE INSCHRIJVEN

DOEN! Vanaf midden juni 2018 kan je je makkelijk online inschrijven voor de meeste opleidingen. 
Je academie is gesloten tussen 8 juli en 25 augustus. Je inschrijving wordt vanaf 25 augustus verwerkt en bevestigd.

Schrijf je online in in enkele stappen! Ontdek het hier!

 • Zoek een opleiding op deze website en kies uit ons ruime aanbod aan artistieke opleidingen muziek, woord, dans en beeld.
 • Klik op ‘Schrijf online in’.
 • Kies op de pagina voor ‘de Academies’. Maak een account: op deze manier herkennen we je in ons systeem. Eens je Account aangemaakt is ontvang je van ons een e-mail om je account te activeren. Kan je deze mail niet meteen vinden, check dan even je ‘ongewenste mail of spam vak’ in je mailbox. 
 • Klik op de link in de activeringsmail in je inbox.
 • Vervolledig je profiel. Dit geeft ons meer informatie over wie je bent, zoals je geboortedatum, vorige opleidingen,... Een profiel toevoegen kan voor jezelf, maar ook voor je kinderen indien je deze wenst in te schrijven, en dit binnen hetzelfde account. Zo heb je makkelijk alles samen in één overzicht of ‘dashboard’.
 • Klik nu op ‘inschrijven’.
 • Selecteer je opleiding: iedere opleiding bestaat uit een aantal vakken. Weet je niet meteen de benaming van je opleiding, neem dan hier even een kijkje.
 • Kies voor elk vak de plaats waar je les wil volgen en selecteer ook het lesmoment van je keuze. Je ziet meteen of er nog plaats is! Voeg alle gekozen klassen toe aan je winkelmandje. Nu kan je je inschrijving afronden.
 • Betaal veilig en snel met Bancontact:  Je inschrijving is pas volledig als ze betaald is. Na betaling krijg je automatisch een bevestiging dat we je inschrijving ontvangen hebben.

Van zodra je inschrijving verwerkt is door het secretariaat ontvang je nog een definitieve bevestiging.

Moet je weten!: 

 • Online inschrijven is enkel mogelijk als je een Belgisch rijksregisternummer (zie SIS-kaart) of bis-nummer hebt.
 • Wil je je kind (tot 18 jaar) inschrijven, registreer je dan eerst zelf via de knop aanmelden. Je kan dan je kind aan jouw account koppelen en daarna inschrijven. 
 • Je kan per persoon slechts voor één volledige opleiding binnen een eenzelfde studierichting (muziek, woord, dans, beeldende kunst) inschrijven. 
 • Je kan wel meerdere personen inschrijven (bv kinderen) of inschrijven voor verschillende studierichtingen.

VEELGESTELDE VRAGEN (FAQ) online inschrijven

 


INSCHRIJVEN AAN DE BALIE

Inschrijvingen in juni 2017
vanaf maandag 12 juni tot en met vrijdag 30 juni tijdens de inschrijvingsuren

Inschrijvingen in augustus 2017
van vrijdag 25 augustus 2017 tot en met donderdag 31 augustus 2017 tijdens de inschrijvingsuren

Inschrijvingen in september 2017
van vrijdag 01 september tot en met zaterdag 30 september 2017 tijdens de inschrijvingsuren.

PRIJS INSCHRIJVING

  Normaal Tarief Verminderd Tarief
Jongeren tot 18 jaar € 85 (€ 65 + € 20) € 57 (€ 42 + € 15)
Volwassenen vanaf 18 tot 24 jaar € 144 (€ 129 + € 15)         € 144 (€ 129 + € 15)
Volwassenen vanaf 24 jaar € 327 (€ 307 + € 20) € 144 (€ 129 + € 15)

Het inschrijvingsgeld bestaat uit twee delen: een bedrag opgelegd door de overheid en het aanvullend inschrijvingsgeld opgelegd door de Inrichtende Macht.  Dit laatste bedraagt 15 euro voor leerlingen die genieten van een sociale correctie en 20 euro voor alle andere leerlingen.

Als volwassene tussen 18 en 24 jaar ontvang je automatisch het verminderd tarief. Je hoeft geen attesten binnen te brengen.

Voor een volledig academiejaar krijgt elke student professionele begeleiding door kunstenaars-docenten, heeft de student beschikking over alle nodige atelier-infrastructuur en andere faciliteiten van de academie. Zo genieten volwassen studenten ook van uitstappen, lezingen, musea-bezoeken aan goedkopere tarieven, alsook een gratis studentenkaart die kortingen geeft bij aankopen of culturele bezoeken. Het inschrijvingsgeld omvat geen huur van instrumenten of gebruik van nodige materialen.

Opgelet: 

- Er dient inschrijvingsgeld betaald te worden per studierichting (Muziek, Woord, Dans, Beeld).
- Medespelers en mededansers dienen zich ook in te schrijven en het bijkomend inschrijvingsgeld te betalen.

Wie komt in aanmerking voor het verminderd tarief?

Opgelet: **Hou deze pagina in het oog voor nieuwe wijzigingen. De wetgeving inzake wijzigt jaarlijks en niet alle richtlijnen zijn tot op heden gekend. 

Jongeren van 18 t.e.m. 24 jaar

Altijd recht op het verminderd tarief van 141 euro, hiervoor dient geen attest binnengebracht te worden.

Jongeren van 6 tot en met 17 jaar

Recht op verminderd tarief wanneer een ander lid van hetzelfde gezin* al het inschrijvingsgeld in dezelfde of een andere Academie betaald heeft, of indien ze zelf al het inschrijvingsgeld betaald hebben voor een andere studierichting (woord-muziek-dans-beeldende kunst).t).

Uitkeringsgerechtigde werklozen of

personen ten laste daarvan

Attest nodig van de VDAB dienstig voor het Deeltijds Kunstonderwijs, afgeleverd door de VDAB in september + evt. samenstelling van het gezin - attesten van de vakbond worden niet aanvaard.

Personen die genieten van een leefloon of

personen ten laste daarvan

Men dient een attest van het OCMW binnen te brengen.

Personen met een beperking of

personen ten laste daarvan

Personen die erkend zijn als gehandicapte én een vergoeding van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FOD SZ) ontvangen, hebben recht op een verminderd tarief. Voor kinderen en jongeren: een attest van de FOD SZ met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid of een attest van een kinderbijslagfonds of van Famifed (Federaal agentschap voor de kinderbijslag) indien het duidelijk aangeeft dat er een verhoogde kinderbijslag is omwille van een handicap van ten minste 66%. Voor volwassenen: een attest van de FOD SZ “erkenning als genieter van een tegemoetkoming aan personen met een handicap” of rekeninguittreksels waaruit de betaling van deze tegemoetkoming blijkt.
Er zijn drie types tegemoetkomingen: * een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), verworven op basis van een vermindering van het criterium ‘verdienvermogen’; * een integratietegemoetkoming (IT), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’; * een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB), verworven op basis van minstens 7 punten op het criterium ‘zelfredzaamheid’.

Personen met een arbeidsongeschiktheid

van ten minste 66%

Je hebt een attest nodig van de mutualiteit dat een RIZIV-nummer vermeldt, een geldigheidsperiode en een graad van arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% of een attest van de FOD Sociale Zekerheid met de vermelding ‘vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder van wat een valide persoon door een of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen’ (gelijkwaardig aan een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%).

Residenten in gezinsvervangend

tehuis of Medisch-Pedagogische Instelling

Attest van de instelling nodig.

Statuten erkend politiek vluchteling of

personen ten laste daarvan

Deze vermindering wordt enkel toegestaan op basis van geldige attesten. Deze attesten dienen bij de betaling van het inschrijvingsgeld te worden voorgelegd, zo niet moet het volledige inschrijvingsgeld betaald worden en kunnen de attesten tot uiterlijk 30 september binnen gebracht worden om een terugbetaling van het verschil te verkrijgen

Opgelet! Onder gezin verstaan we:

Samenwonen op hetzelfde adres (op basis van informatie uit het rijksregister of een andere officiële bron) en die gezamenlijk hun huishouden regelen en daartoe elk financieel of op een andere manier bijdragen De leden van een gezin hoeven volgens deze definitie geen bloedverwanten te zijn. Omgekeerd behoren bloedverwanten niet automatisch tot een zelfde gezin, bijvoorbeeld als ze niet op het zelfde adres wonen. De verificatie zal in sommige gevallen een document ‘samenstelling van het gezin’ opvragen, afgeleverd door de gemeentelijke administratie.

BETALING

Onmiddellijke betaling bij inschrijving is vereist. 
Dit kan door een betaling met
- bancontact (voorkeur) 
- contante betaling
- sport - en cultuurcheques tot 100 euro
Wij aanvaarden geen overschrijving en opleidingcheques.

Indien men nog niet direct in het bezit is van de nodige attesten om vermindering te bekomen dient men eerst het volledige bedrag te betalen bij inschrijving.  Nadien krijgt men per overschrijving het verschil teruggestort indien aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven werd voldaan.

FISCALE AFTREKBAARHEID VAN HET INSCHRIJVINGSGELD

Volgens de Federale Overheidsdienst voor Financiën kan het inschrijvingsgeld fiscaal ingebracht worden als kosten voor kinderopvang.
Dat geldt enkel voor kinderen die tijdens het jaar van de inschrijving nog geen 12 jaar waren. (Alleen het officiële bedrag komt in aanmerking niet het aanvullend bedrag).
Dit attest wordt in de maand april 2016 uitgedeeld aan de leerling.