Academie Merksem

muziek - woord - dans - beeld

Corona-maatregelen in onze academie

Update i.v.m. coronavirus

Update maart 2021

Het Overlegcomité heeft beslist dat de lessen in de week vóór de paasvakantie worden geschorst zowel in de scholen als in de academies. 

Concreet:

Vanaf maandag 29/03 tot en met zondag 18/04:
- geen fysieke lessen
- geen afstandsonderwijs
Vandaag 25/03, morgen 26/03 en zaterdag 27/03 zullen de lessen nog wel doorgaan – live in de academie of online.

Wij wensen je een goede gezondheid en hopen dat we door deze maatregelen na de paasvakantie opnieuw veilig en wel van start kunnen gaan.

 

 

Update februari 2021

Na de krokusvakantie gaat het dko verder les geven in fase rood – de organisatie van vóór de krokusvakantie loopt gewoon door.
Momenteel is er nog geen einddatum voorzien.

Wat betekent dit voor onze leerlingen ?

Muziek-Woord-Dans

-12 jarigen:

 • De overheid geeft ouders het advies om de combinatie van hobby’s met het deeltijds kunstonderwijs (de academie) te vermijden. Dit wil zeggen: kinderen kiezen bij voorkeur slechts 1 buitenschoolse activiteit.
 • Elk kind kan de individuele les instrument (1 op 1) blijven volgen. Die lessen kunnen in ieder geval blijven doorgaan. Afspraken hierover worden steeds gemaakt met de leerkracht instrument.
 • Kinderen die verschillende vakken volgen op de Academie mogen al die vakken blijven volgen. Je kind mag dus de combinatie muziek, woord, dans en/of beeld blijven volgen.
 • De groepslessen in de academie mogen voor kinderen onder de 12 jaar enkel in groepen van maximaal 10 leerlingen georganiseerd worden. Daardoor zullen sommige lessen anders georganiseerd worden. De leerkrachten brengen jullie daarvan op de hoogte.
 • We proberen zoveel mogelijk lessen live te laten doorgaan. Afstandsonderwijs zal natuurlijk ook voorzien worden waar nodig en mogelijk.

+12 jarigen en volwassen:

 • Voor deze groep wijzigt er niets. Alle afspraken die gemaakt werden blijven dus gewoon doorlopen.
 • Voor middelbare schoolstudenten is er geen ‘afkoelingsweek’ voorzien voor de krokusvakantie. De lessen lopen dus gewoon door in de week van 8 tot en met 13 februari.

 

Beeld

Kinderateliers 6 tot en met 11 jaar

 • Kinderen kiezen (bij voorkeur) slechts 1 buitenschoolse activiteit.
 • Activiteiten binnen de academie mag je voorlopig wel combineren. Dit betreft de lessen muziek, beeld, woord en dans in de academie.
 • De lessen in de academie mogen in groepen van maximaal 10 leerlingen georganiseerd worden. 
 • De academie blijft live in het atelier les geven in combinatie met afstandsonderwijs.

Jongerenateliers 12 tot en met 17 jaar

 • De lessen blijven gewoon doorlopen zoals de leerkracht met jou heeft afgesproken in kleine groepjes.
 • In de academie is er geen afkoelperiode zoals in het dagonderwijs de week voor de krokusvakantie.

Ateliers volwassenen +18 jaar ·         

 • De lessen blijven gewoon doorlopen zoals de docent met jou besproken heeft.

 

Algemene coronaregels behouden behouden

 • Hal en wachtruimte:  Deze kunnen niet gebruikt worden. Ouders en leerlingen die te vroeg zijn, wachten buiten. Kinderen gaan alleen naar de klas. Ouders blijven buiten het gebouw wachten. 
 • Mondmasker: Iedereen die zich binnen een straal van 200 meter van de academie bevindt, is verplicht om een ​​mondmasker te dragen.
 • Afstandsregel: We vragen aan iedereen om steeds de afstandsregel van 1,5 meter te respecteren.
 • Handhygiëne: We vragen aan iedereen om de handen te wassen / ontsmetten bij het binnenkomen en bij het verlaten van het gebouw.
 • Ventilatie: De klassen worden maximaal geventileerd, daarom kan een extra trui nodig zijn.
 • Ontsmetting:  Contactpunten worden tussen 2 lessen gereinigd, zowel bij de groepslessen als bij de individuele lessen.
 • Uitstappen:  Uitstappen buiten de academie worden voorlopig niet georganiseerd.
 • Expo's, optredens en concerten:  Momenteel ligt de focus op het lesgeven. Toonmomenten, expo's, concerten, evenementen… worden tijdelijk geannuleerd.

 

Wij staan ​​klaar voor jullie.
Heb je vragen? Stuur dan zeker een bericht naar info@academiemerksem.be

 

Welke persoonsgegevens delen we bij contacttracing aan Eerstelijnszone Antwerpen?

Als er een coronabesmetting wordt vastgesteld in je klas zullen we de vraag krijgen om je contactgegevens door te geven aan Eerstelijnszone Antwerpen. Ze staan in voor de opvolging van de contacttracing.  

Uiteraard geven we je (contact)gegevens nooit zomaar aan iedereen door. In dit geval is het wel belangrijk om mee te werken met de contacttracers en Eerstelijnszone Antwerpen. Als je er niet mee akkoord dat we je gegevens doorgeven aan de Eerstelijnszone Antwerpen kan je dat melden aan het secretariaat.

Als de contacttracers hierom vragen delen we volgende persoonsgegevens: Je volledige naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, de datum van je covid test/resultaat en je moedertaal.  

vrijdag 28 augustus 2020