Academie Merksem

beeld - muziek - woord - dans

Vacatures en Stages

Vacatures

Actueel overzicht: www.werkmethettalentvanmorgen.be
Uit respect voor de natuur vragen we je om bij voorkeur online te solliciteren en een profiel aan te maken op www.werkmethettalentvanmorgen.be. Hiermee wordt je automatisch opgenomen in de lijst van mogelijke kandidaten waaruit interims en eventuele nieuwe leerkrachten kunnen geselecteerd worden.
Voor ieder schooljaar wordt een nieuwe sollicitatie verwacht.
Via mail kan je contact opnemen met de HR-verantwoordelijke Lotte.Vetters@so.antwerpen.be

Onze Academies voor Beeldende Kunst:

www.academiehoboken.be
www.academiemerksem.be
www.academieberchem.be
www.academiewilrijk.be

Onze Academies voor Muziek Woord en Dans:

www.stedelijkonderwijs.be/academie-berchem-mw
www.stedelijkonderwijs.be/academie-deurne
www.stedelijkonderwijs.be/academiemerksem
www.stedelijkonderwijs.be/academie-hoboken-mw
www.stedelijkonderwijs.be/academie-borgerhout-mw
www.stedelijkonderwijs.be/academie-wilrijk
www.academie-ekeren.be

Stages

Op jaarbasis nemen wij een gelimiteerd aantal stagiairs aan.
Wens je een stage aan te vragen aan de Academies Antwerpen, dan volg je de procedure die je onderaan kan downloaden.

Voor Muziek - Woord:
Stageplaatsen zijn mogelijk van november tot eind april.
Je mailt een ingevulde stage-aanvraag minstens 1 maand op voorhand naar hilde.deboo@so.antwerpen.be
Na goedkeuring kan de stage plaatsvinden.

Voor Beeldende Kunsten:
De aanvragen voor het lopende academiejaar dienen ten laatste binnen te zijn voor 15 december.
Vul de stageaanvraag in en mail het naar Goele.debeuckeleer@so.antwerpen.be
Indien uw stageaanvraag goedgekeurd wordt, krijgt u via e-mail de nodige informatie en afspraken doorgemaild.