Accent

kleuter- en lagere school

Onze school

Accent, elk kind valt op!           

                  

Warme en open school in Hoboken 

Bij ons op school is iedereen welkom en telt iedereen mee. Onze leerkrachten hebben een luisterend oor, zijn zorgzaam en toegankelijk. Leerlingen en ouders kunnen altijd bij hen terecht met vragen of ideeën. We staan open om van gedachten te wisselen over onderwijs en opvoeden. Onze school is niet omgeven door metershoge muren, maar ingeplant in een uitnodigende omgeving met veel groen. Die open omgeving biedt mogelijkheden tot ontspanning en optimale ontwikkeling van de kinderen.

Veiligheid is een voorwaarde om te kunnen leren. Samen met de kinderen, ouders en buurtbewoners maken we van onze school een veilige plek. In elke klas zetten we sterk in op sociale vaardigheden. We geloven dat communicatie en een warme omgang met elkaar, ervoor zorgen dat kinderen zich geborgen, gezien en gehoord voelen. Kinderen die zich goed in hun vel voelen, zijn gelukkige kinderen. En als onze leerkrachten iets graag doen, dan is het wel gelukkige kinderen uitzwaaien!

Diversiteit

Elk kind is uniek en elk kind valt op een eigen manier op via zijn of haar talent. We vinden het belangrijk dat kinderen op eigen tempo kunnen groeien in hun interesses en talenten. Een zorgzame en tegelijk uitdagende leeromgeving is daarom belangrijk, want elke leerling moet op maat worden ondersteund en uitgedaagd in zijn of haar leerproces. Onze school wil voor een stevige basis zorgen. Welke droom de leerling ook heeft, welke rol hij of zij later ook wil opnemen in de samenleving, we vinden het belangrijk om zijn of haar talenten te detecteren en verder te ontwikkelen. Zelfkennis en vertrouwen hebben in je kunnen, zijn belangrijke leerprocessen om te starten in het secundair onderwijs en je weg te vinden in het verdere leven.

School in beweging

Een dag op onze school is er een vol beweging. ‘One mile a day’, uitstappen met de fiets, zwemmen, ... Onze leerlingen en leerkrachten bewegen vaak en graag. Naast die beweging die gezond is voor ons lichaam, stretchen we ook onze geest. Ons team zoekt voortdurend naar de juiste vernieuwing om de school- en klaswerking nog te verbeteren. Daarnaast hebben we ook een leerlingenraad die geregeld ideeën verzamelt. Een gezond lichaam en een flexibele geest zorgen voor maximale leerwinst.

Krachtige leeromgeving

We vertrekken vanuit de leefwereld en ervaringen van onze kinderen en geven de leeromgeving op die manier verder vorm en betekenis. In de klas leren we kinderen kritisch om te gaan met hun eigen keuzes door hen zelfstandig te laten werken, te plannen en te organiseren.

Voor de totale ontplooiing van het kind werken we samen met ouders, het zorgteam, sportclubs uit de buurt, de kunstacademie en projectgroepen. Tal van activiteiten gaan door op onze vernieuwde en ruime speelplaats. We bieden een waaier aan materiaal en spelmogelijkheden aan zodat elk kind zich kan uitleven tijdens de pauzes. Het schoolteam zet ook in op schakelmomenten tussen zowel kleuterschool en lagere school als tussen lagere school en middelbare school. We organiseren klasbezoeken, infomomenten en kijkdagen.