Stedelijk Onderwijs

Iedereen helemaal op zijn plek.

Actief burgerschap

Bij het Stedelijk Onderwijs leveren we extra inspanningen om onze lerenden voor te bereiden op een rijk leven in de grootstad van morgen. Daarom werken wij doelbewust aan hun actief burgerschap.

actief burgerschapJe wordt niet geboren als een actieve burger, maar je kan wel leren er één te worden. De school, academie of centrum is een micro-maatschappij waar lerenden in een veilige omgeving de wereld leren kennen en engagementen leren opnemen. Zo kunnen ze zich al doende klaarstomen voor een actieve rol in de samenleving.

Een rijk leerklimaat voor burgerschap schep je niet enkel vanuit losstaande initiatieven, maar door doelgericht samen te werken en elkaar te inspireren. Daarom maken we van actief burgerschap een verbindende doelstelling voor alle scholen van het Stedelijk Onderwijs. Burgerschapsvorming zit dus vervlochten in al onze onderwijsniveaus, alle vakken en in alles wat we doen.

actiefburgerschap_leerlingen samen

Actief burgerschap hoort bij het leven in een open democratie. Hierbij zijn beide onderdelen van belang: burgerschap en actief.

Bij het Stedelijk Onderwijs willen we ervoor zorgen dat iedereen helemaal op z’n plek belandt, op school én in de latere samenleving.

engagement van iedereen

Actief burgerschap is geen zaak van onderwijs alleen. Ook andere organisaties en mensen helpen je wereldbeeld vormen.

leerlingen praten op speelplaats

Onze werking rond actief burgerschap maken we concreet in vijf pijlers.